Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Meren tilan seuranta kehittyy – kerro mielipiteesi 23.5. mennessä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Suomessa on meneillään merenhoidon suunnittelun kolmivaiheinen prosessi:

  • Meren tilan alustava arviointi sekä ympäristötavoitteiden ja indikaattorien asettaminen; valmistui vuonna 2012
  • Seurantaohjelman tekeminen; meneillään juuri nyt!
    Seurantaohjelmasta järjestetään julkinen kuuleminen 7.4. – 23.5.2014.
  • Toimenpideohjelman tekeminen, valmistuu vuonna 2015.

Seurantaohjelman mukaisesti tuotetulla tiedolla tulee voida arvioida meriympäristön vallitsevaa tilaa verrattuna tavoitteena olevaan hyvään tilaan sekä edistymistä hyvän tilan saavuttamisessa. Tieto luo perustan meren tilaa parantavien toimenpiteiden suunnittelulle sekä toimenpiteiden vaikutusten seuraamiselle.

Kuulemisessa toivotaan näkemyksiä merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman riittävyydestä ja laadusta. Erityisen tervetulleita ovat huomiot mahdollisilta muilta, tässä ohjelmassa mainitsemattomilta meritietoa tuottavilta ja käyttäviltä tahoilta, kuten yliopistoilta ja merialan yrityksiltä.

Kaikki ELY-keskukset kuuluttavat asiasta. Kuulemisaineisto on kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ym.fi/lausuntopyynnot. Asiakirjat ovat esillä myös kaikissa toimialueemme kunnissa Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Kuulemispalaute toimitetaan 23.5.2014 mennessä ensisijaisesti sähköisesti tai vaihtoehtoisesti postitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postiosoitteella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, PL 262, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistokko 44, 65100 Vasa.

Kuulutus (pdf, 27 kt)

Anna palautetta Itämeren tilan seurannasta (ym.fi)

Merenhoidon suunnittelusta kuuleminen (ymparisto.fi)

 


Alueellista tietoa