Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Meluntorjuntasuunnitelmalla pyritään vähentämään liikennemelua

Mikäli juuri valmistuneen Liikenneviraston meluntorjuntasuunnitelman toimenpiteet toteutuvat, tulevaisuudessa entistä harvempi altistuu ohjearvot ylittävän tasoiselle melulle liikenteessä.

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 koskee vilkkaimmin liikennöityjä maanteitä ja rautateitä. Suunnitelma sisältää toimenpiteet kiireisimmille meluntorjuntakohteille sekä meluhaittojen vähentämisen pitkän ajan strategian.

Toimintasuunnitelmaan on valittu maanteiden ja rautateiden varsilta 58 kohdetta. Meluhaittoja on tarkoitus vähentää meluesteillä, ns. hiljaisella päällysteellä, alentamalla ajoneuvojen nopeutta ja hiomalla kiskoja.

Lue lisää:


Alueellista tietoa