Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Matkailualan pk-yritysbarometri on julkaistu

Matkailualan yritysten lähiajan suhdannenäkymät ovat selkeästi vuoden takaista heikommat, mutta muihin toimialoihin nähden myönteisemmät. Työllistämisodotukset matkailualan yrityksissä ovat kuitenkin paremmat kuin vuosi sitten. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyy edelleen haasteita. Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia matkailuyritykset kokevat enemmän kuin muiden palvelualojen yritykset. Tiedot perustuvat 14.10.2022 julkaistuun pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavaan matkailun pk-yritysbarometriin.

Matkailualan pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat juuri ja juuri positiiviset. Matkailuyritykset uskovat kustannusten ja palvelujen hintatason nousevan sekä kannattavuuden laskevan. Huolimatta näistä odotuksista, kuitenkin hiukan yli viidesosa yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana, mikä on selkeästi enemmän kuin pk-yritysten odotukset keskimäärin. Koronapandemia vaikutti henkilöstön siirtymiseen muualle ja tästä johtuvaa henkilöstöpulaa on useilla matkailuyrityksillä edelleen. Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien matkailuyritysten osuus ei poikkea muista toimialoista. 

Matkailuyrityksistä yli puolet arvioi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vaikuttaneen kielteisesti liiketoimintaansa. Vaikutukset näkyvät yleisimmin kasvavina tuotantokustannuksina ja kysynnän heikkenemisenä.

Lue lisää

Matkailuyritysten suhdanneodotuksissa näkyy talouden epävarmuus, Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.10.2022 (tem.fi)