Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

MAMA tarttuu vieraslajeihin (Etelä-Savon ELY-keskus)

Mahdollisuutena maisema -hanke (MAMA)  tarttuu maisema-alueilla oleviin vieraslajeihin. Hankkeessa opastetaan  vieraslajien torjuntaan. Vieraslajit ovat ihmisen toiminnan seurauksena ylittäneet luontaiset leviämisesteensä. Osa vieraslajeista aiheuttaa mittavia haittoja esimerkiksi levittämällä tauteja, muuttamalla elinympäristöä muille lajeille sopimattomaksi tai syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja. Suomessa arvioidaan olevan noin 1000 vieraslajia, joista haitallisiksi on arvioitu 157.

MAMA-hankkeessa kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti arvokkaille maisema-alueille, arvokkaille perinnebiotoopeille, Natura 2000 -verkoston kohteille. Hankkeen tavoitteena on turvata ja edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja maatalousalueiden luonnon biologisen monimuotoisuuden säilymistä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.

Lue lisää


Alueellista tietoa