Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

MAMA hoitaa maisemaa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa on käynnistynyt maakuntien yhteinen hanke Mahdollisuutena maisema (MAMA). Tavoitteena on turvata ja edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja maatalousalueiden luonnon biologisen monimuotoisuuden säilymistä maakunnissa. Tarkoituksena on myös lisätä maaseutumaiseman arvostusta sekä innostaa maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja ja keinoja maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon ja etsitään yrittäjille sopivia hoitokohteita ja yhteistyökumppaneita. Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään kulttuurimatkailureittejä ja verkostoja maatalousympäristön hoitamisessa ja tuetaan maaseutuyrittäjyyttä, etenkin matkailu-, maisemanhoito- ja maatalousyrittäjyyttä. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti arvokkaille maisema-alueille ja perinnebiotoopeille sekä Natura 2000 -verkoston kohteille. Toimenpiteiden kohteena ovat myös maisema-alueille levinneet vieraslajit.

Toiminta-aika on 1.2.2013 - 31.12.2014. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.

Yhdistykset voivat saada tukea kohteiden hoitoon

Rekisteröidyt yhdistykset voivat tänä vuonna hakea ei-tuotannollisten investointien tukea perinnebiotooppien ja monivaikutteisten kosteikoiden perustamiskustannuksiin. Hakuaika on kesäkuussa 2013.

Perinnebiotooppeja ovat muun muassa kedot, hakamaat tai erilaiset niityt, joita on aiemmin laidunnettu tai niitetty. Sopimuksen voi tehdä myös metsälaitumelle, jolla on merkkejä laidunnuksesta. Perinnebiotooppeja hoidetaan pääasiassa laiduntamalla, niittämällä ja raivaamalla. Perustamiskustannuksiin tarkoitetulla ei-tuotannollisella investointituella voidaan rahoittaa mm. perinnebiotoopin aitaamisen sekä alkuraivauksen kustannuksia.

Infotilaisuus yhdistyksille maisemanhoidosta 21.5.2013 Korpilahdella

MAMA-hanke järjestää tiedotustilaisuuden yhdistyksille maiseman- ja luonnonhoidosta ja siihen saatavilla olevista erityistuista tiistaina 21.5.2013 klo 14 Villa Cawénissa Korpilahden Oittilassa. Tilaisuudessa kerrotaan muun muassa, mitä tukia yhdistykset voivat saada kohteiden hoitamiseen ja mistä löytyy tietoa sopivista kohteista. Yhdistysten kokemuksista perinnebiotooppien hoidossa kuullan Rönnyn kyläseuran edustajalta.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittautumiset kahvitarjoilun takia pe 17.5. mennessä Paula Rantaselle puh. 043 824 9641 tai paula.rantanen@maajakotitalousnaiset.fi

Lisätietoa www.facebook.com/MahdollisuutenaMaisemaMama

Keski-Suomi:
Paula Rantanen projektisuunnittelija, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi
puh. 043 824 9641, paula.rantanen(at)maajakotitalousnaiset.fi

Elina Lehtinen projektisuunnittelija, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 029 502 4890, elina.lehtinen(at)ely-keskus.fi

Etelä-Savo:
Leena Lahdenvesi-Korhonen MAMA projektipäällikkö puh. 0400 875 326, leena.lahdenvesi-korhonen(at)maajakotitalousnaiset.fi ja

Saara Ryhänen luonnonhoidonneuvoja MKN maisemapalvelut, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo puh. 040 4868 237, saara.ryhanen(at)maajakotitalousnaiset.fi

Hanna Suominen projektisuunnittelija Etelä-Savon Ely-keskus, puh. 0295 024 230 hanna.suominen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa