Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi)

Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle 17.–21.10.2022. Katkon aikana Ruokavirastossa ei käsitellä maksuaineistoja. Käytännössä maksuhakemusten on oltava käsiteltyinä ELY-keskuksessa viikon 40 loppuun mennessä, jotta tuet ehtivät maksuun ennen katkoa.

Asiakkaat voivat jättää maksuhakemuksia vireille katkon aikana ja niitä käsitellään ELY-keskuksessa, mutta maksuun tuet lähtevät vasta katkon päätyttyä.

Maksukatko ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä ja maksatukset käynnistyvät normaalisti katkon jälkeen, mikäli Ruokavirasto ei ilmoita maksukatkon jatkamisesta.

Lisätietoja sähköpostilla hankemaksut.lappi(at)ely-keskus.fi tai asiantuntijoilta: