Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Maisematien kevyen liikenteen väylää jatketaan Hämeenkyrössä (Pirkanmaa)

Hämeenkyrön kunta ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rakentavat yhteishankkeena Arostentien ja Mahnalan tanssilavan välille jatko-osuuden viime vuonna valmistuneelle kevyen liikenteen väylälle. Rakentamisen rahoittaa Hämeenkyrön kunta.   

Kevyen liikenteen olosuhteita, liikenneturvallisuutta ja taajama-alueen palveluiden saavutettavuutta parannetaan entisestään valtakunnallisesti arvokkaalla Hämeenkyrön maisema-alueella, kun Arostentien ja Mahnalan tanssilavan väliselle osuudelle rakennetaan kilometrin pituinen jatko-osuus.

Maisematien (Maantie 2623) pohjoisreunaan rakennetaan pääosin reunakivellä ajoradasta erotettu kevyen liikenteen väylä ja tien valaistus uusitaan.

Työt tehdään osittain ajoradan sivussa. Rakentaminen aloitetaan Huomentien kohdalta, jossa kevyen liikenteen väylä kulkee erillään Maisematiestä. Maisematien ajorataa kaventavat työvaiheet tehdään koulujen kesälomien aikana.

Sähkö- ja teleyhtiöt tekevät tarvitsemansa kaapeliputkivaraukset rakentamisen aikana kevyen liikenteen väylän pohjoispuolelle.

Rakentaminen käynnistyy pääsiäisen jälkeen. Noin 400 000 euroa maksavan hankkeen urakoitsijana toimiva Ylöjärven Kiviset Oy aloittaa rakentamisen viikolla 17. Kevyen liikenteen väylän jatko-osuuden rakentamisen rahoittaa Hämeenkyrön kunta. Rakennustyöt valmistuvat elokuussa 2019.

Liite: Kartta  

Lisätietoja:

  • Työmaapäällikkö Joonas Kilpinen, Ylöjärven Kiviset Oy, p. 044 5590 122
  • Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma, Hämeenkyrön kunta, p. 050 554 2406
  • Projektipäällikkö Heikki Koski, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 036 251

Alueellista tietoa