Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Maidontuotannon kasvu jatkui Kainuussa tilojen vähentymisestä huolimatta (Kainuu)

Maidontuotanto jatkoi kasvuaan Kainuussa vuonna 2019 lähes miljoona litraa, vaikka maitotilojen määrä on vähentynyt. Kasvua tuotannossa tapahtui myös vuotta aiemmin. Kainuussa maitoa lähetettiin meijeriin 177 tilalta yhteensä 64,9 miljoonaa litraa. Lähetetty maitomäärä kasvoi reilun prosentin, vaikka maidonlähettäjien määrä väheni lähes 9 %.  

Kainuussa vuonna 2019 meijeriin lähetetty maitomäärä kasvoi Puolangalla yli miljoona litraa, joka on yhden kunnan osalta merkittävä kasvu. Puolangalla tilakohtainen maidon keskituotos oli yli kaksinkertainen (867 000 litraa) verrattuna koko Kainuun vastaavaan maitomäärään. Kuntatasolla tarkasteltuna määrä on valtakunnan huippua. Maidontuotanto lisääntyi myös Sotkamossa ja Ristijärvellä, muualla Kainuussa se laski. Eniten laskua oli Kuhmossa.

Rakennemuutos Kainuun lypsykarjatiloilla on ollut rajua. Parissa vuosikymmenessä tuottajien määrä on pudonnut 80 %, mutta siitä huolimatta tuotanto on kasvanut yli 10 %. Vuonna 2019 keskimääräinen maidontuotanto oli 367 000 litraa tilaa kohden. Maidontuotannon lisäys selittyy tuotannon tehostumisella ja keskituotoksen kasvulla. Tilakohtainen keskituotos on noussut reilusti yli viisinkertaiseksi 20 vuodessa. Myös lypsykarjatilojen koot ovat kasvaneet merkittävästi tiloilla tehtyjen investointien myötä.

Maidontuotanto on Kainuun maatalouden selkäranka jatkossakin

Kainuun ELY-keskuksen kuluvan ohjelmakauden yhtenä tavoitteena on säilyttää maataloustuotannon määrä vähintään ennallaan. Maidontuotannon osalta tavoitteeseen on päästy. Kokonaismaitomäärä ei ole laskenut edelliseen vuoteen verrattuna maidontuotannosta luopuvista tiloista huolimatta. Tähän on vaikuttanut maidontuotantoa jatkaneiden tilojen voimakas tuotannon kehittäminen. Maatalouden viime vuosien heikentyneeseen kannattavuuteen on vastattu muun muassa tilakokoja kasvattamalla.

- Isojen tilojen pyörittäminen vaatii monenlaista yrittäjäosaamista ja palkkatyövoiman käyttöä. Useita maatiloja on muutettu osakeyhtiömuotoisiksi. Maatilojen kehittämiseen on saatavilla tukea ja investointituet ovat riittäneet tähän asti hyvin, kertoo yksikön päällikkö Pekka Knuutinen Kainuun ELY-keskuksesta.

Kainuun ELY-keskuksen yritysasiantuntija Eeva Heikkisen mukaan jatkavien tilojen on edelleen voimakkaasti kehitettävä tuotantoaan, jotta maidontuotannon litramäärä pysyy nykyisellä tasolla. - Monen pienen tilan kehittämistä on hidastanut jatkajan puute ja maataloustuotannosta on jouduttu luopumaan. Sukupolvenvaihdokset ovat tärkeitä maidontuotannon ja maatalouden jatkuvuuden kannalta. Myös lihantuotanto Kainuussa nojaa vahvasti maitorotuisten eläinten kasvatukseen, Heikkinen jatkaa.

Liitteet:

Lähteet: Osuuskunta Maitosuomi, Osuuskunta Pohjolan Maito

Lisätietoja:
yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, Kainuun ELY-keskus, 0295 023 539, eeva.heikkinen(at)ely-keskus.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)