Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Maatiloilla halukkuutta investoida – tukipäätökset tehdään valintajaksoittain (Lapin ELY-keskus)

Viimeisimmän maatalouden investointitukien valintajakson (16.10.2015–15.1.2016) aikana vireille tuli kymmenen maatalouden investointihanketta. Hakemuksista noin puolet oli liha- ja lypsykarjatilojen tuotantorakennusinvestointeja ja puolet laiteinvestointeja, joilla parannetaan työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Hakemukset jakautuvat eri puolille Lappia.

– Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään kahden kuukauden kuluessa valintajakson päättymisestä, kertoo maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen.

Uuden ohjelmakauden päätöksiä päästiin tekemään lokakuussa. Kaikkiin aikaisimpina valintajaksoina vireille tulleisiin hakemuksiin tehtiin päätökset viime vuoden loppuun mennessä. Tukea myönnettiin 16 investointiin ja neljälle tilanpidon aloittajalle.

Uutta ohjelmakautta koskevan nuoren viljelijän aloitustuen maksatus toimii Hyrrän kautta (maksut maaliskuu ja lokakuu). Investointitukien maksatus ei vielä toimi. Vuoden 2014 loppuun mennessä tehtyjen aloitus- ja investointitukipäätösten maksatus toimii normaalien aikataulujen mukaisesti.

Aloitustukihakemus vireille ennen tilanpidon aloittamista

Ohjelmakaudella 2014–2020 aloitustuen ikäraja on noussut vuodella. Tukea voi saada alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa päävastuullisena maatalousyrittäjänä tilanpidon ensimmäistä kertaa. Ehtona tuen saamiselle on, että hakija voi liiketoimintasuunnitelman perusteella saada vähintään 15 000 euron yrittäjätulon maataloudesta. Yrittäjätulon vähimmäismäärä pitää saavuttaa viimeistään kolmantena kalenterivuonna tuen myöntämisvuoden jälkeen.

Tilanpitoa ei saa aloittaa ennen kuin aloitustukihakemus on jätetty vireille ELY-keskukseen. Nuoren viljelijän aloitustukea on haettava kauppakirjaluonnoksen tai kirjallisen vuokrasopimuksen luonnosten perusteella. Aloitushetkeksi katsotaan se, kun viljelijä on ryhtynyt päävastuullisena harjoittamaan maataloutta ja saa luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen maatilasta. Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjätulo on liiketoimintasuunnitelman mukaan vähintään 12 000 euroa.

Investointituessa ennen ELY-keskuksen tukipäätöstä tehdyt hankinnat eivät ole tukikelpoisia, joten rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä sopimuksia allekirjoittaa ennen kuin päätös tuen myöntämisestä on tehty.

Tukea haetaan sähköisesti

Maatalouden aloitus- ja investointitukea voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset käsitellään valintajaksottain, joita on neljä kertaa vuodessa.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta, sillä tukihakemuksia koskeva käsittely, päätöksenteko ja arkistointi toimivat pelkästään sähköisessä muodossa. Palvelu toimii verkossa ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Ennen hakemista kannattaa tutustua maaseutuviraston sivuilla oleviin ohjeisiin (katso linkit tiedotteen lopussa).

Hakemus kannattaa tehdä Hyrrässä hyvissä ajoin ennen hakujakson päättymistä mahdollisten teknisten vaikeuksien välttämiseksi. Hakemusta ei tarvitse tehdä kerralla valmiiksi, sillä sen työstämistä voi jatkaa palvelussa myöhemmin. Myös hakemuksessa vaadittavat liitteet skannataan Hyrrään.

Lisätietoja:

Maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen, puh. 0295 037 113
Maksatukset: Tarkastaja Virpi Koivurova, puh. 0295 037 169
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

  


Alueellista tietoa