Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Maatilan kehittäminen EU:n elpymisvaroilla kiinnostaa viljelijöitä – investointeja energiaratkaisuihin ja eläinten hyvinvointiin

Elokuun puolivälissä päättyneellä maatilainvestointien tukijaksolla avustuksia investointeihin haettiin kappalemäärissä mitattuna noin kolmanneksen viime vuoden vastaavaa tukijaksoa enemmän. Euroissa mitattuna avustusta haettiin yhteensä noin 8,3 miljoonaa euroa, joka on viimevuotiseen hakujaksoon verrattuna yli 3,2 miljoonaa euroa enemmän. Elpymisvaroista saatavan lisärahoituksen myötä maatalouskäyttöön tulevan biokaasun tuotantolaitoksiin myönnettävän avustuksen tukiprosentti nostettiin 50 prosenttiin, mikä sai myös näiden investointien tekijät liikkeelle.

ELY-keskukset tekevät päätökset elokuun puoliväliin mennessä saaduista hakemuksista viimeistään lokakuussa, mutta jo nyt on selvää, että kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta maatalouden elpymisvaroja on vielä hyvin haettavissa. Suomi sai EU:n elpymisvaroista tälle vuodelle 25 miljoonan euron lisärahoituksen maatalouden investointeihin, jotka kehittävät maatilan energiantuotantoa tai parantavat työympäristöä, eläinten hyvinvointia, ympäristön tilaa tai tuotantohygieniaa. Tämäntyyppisiin investointeihin on nyt siis hyvä mahdollisuus saada tukea. Jos päätöksen tuesta haluaa saada vielä tänä vuonna, tulee hakemus tehdä viimeistään 15.10.2021.

Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa

Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Alueellinen ELY-keskus käsittelee hakemukset ja tekee päätöksen investoinnin rahoittamisesta. Investoinnin toteuttamisen voi aloittaa vasta kun viljelijä on saanut ELY-keskuksesta myönteisen tukipäätöksen. Lisätietoja tuen hakemisesta saa ELY-keskuksista.

Lue lisää

Maatilan kehittäminen EU:n elpymisvaroilla kiinnostaa viljelijöitä – investointeja energiaratkaisuihin ja eläinten hyvinvointiin (ruokavirasto.fi)