Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Maaseuturahoituksesta 2,8 miljoonan euron kannustin Keski-Suomeen (Keski-Suomi)

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät rahoitusta yritysten kasvuun noin 370 000 euroa ja maaseudun kehittämishankkeisiin 2,4 miljoonaa euroa.

ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen investoinnit keskittyvät matkailuyritysten palveluiden kehittämiseen sekä monipuolisesti teollisuuden kone ja laitehankintoihin. Toimintaa kasvatetaan ja tehostetaan elintarviketeollisuudessa kaalikääryleistään tunnetulla Vaissi Oy:llä Keuruulla sekä eri puolilla maakuntaa puu- ja metallialalla ja kierrätysliiketoiminnassa. Matkailuinvestointeja tehdään muun muassa Saarijärven puuhapuisto Veijariin.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ELY- keskus myönsi maaseudun kehittämisrahaa kolmelletoista hankkeelle yhteensä vajaat kaksi miljoonaa euroa. Tukea yleishyödyllisiin investointeihin saivat hevosurheilukeskus Killerin valjastushalli, riistavajan rakentaminen Multialla ja vesihuoltohanke Laukaan Äijälässä sekä valokuituhankkeet Jämsän seutukunnalla. Kehittämisrahaa myönnettiin maaseudun asukkaiden digivalmiuksien ja pelastusosaamisen edistämiseen sekä yrittäjien myynti- ja palvelumuotoiluvalmiuksien parantamiseen. Uutta liiketoimintaa viritellään niin pohjoiseen Keski-Suomeen kuin Keuruun seudulle ja myös maatalouteen haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia peltobiomassojen hyödyntämisestä.

Paikallistoimintaa ja kansainvälisyyttä

Keski-Suomen Leader-ryhmät rahoittivat vuoden alussa yritysten ja yhteisöjen kehittämishankkeita ja investointeja yhteensä 540 000 eurolla. Leaderin yritystukien avulla kehitetään verkkokauppaa, tehdään energiapuun korjuuseen liittyviä investointeja sekä parannetaan yritysten brändiä ja yhteismarkkinointia. Yhteisöjen hankkeissa rakennetaan lähiliikunta- ja kokoontumispaikkoja ja kerätään paikallishistoriaa.

Keski-Suomessa kannustetaan myös kansainvälisten hankkeiden hakemiseen. Yhteisöt ja yritykset voivat hakea kansainvälistä hanketta, jossa toisen eurooppalaisen maan kumppaneiden kanssa kehitetään esimerkiksi palveluita, osaamista tai yhteistyötä. Toteuttamistapoja voivat olla muun muassa markkinointiyhteistyö, tuotteiden tai menetelmien yhteinen suunnittelu, vierailut, ideoiden ja osaamisen vaihto tai yhteiset tapahtumat.

Lisätietoja:      
Ulla Mehto-Hämäläinen, p. 0295 024 577, Keski-Suomen ELY-keskus (yritysrahoitus)
Veli Koski, p. 0295 024 563, Keski-Suomen ELY-keskus (hankerahoitus)
Leader-hankkeet: www.keskisuomenmaaseutu.fi/yhteystiedot

Liitteet:
Liite 1: Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä maaseuturahoitus Q1/2019

Liite 2: Keski-Suomen Leader-ryhmien myöntämä maaseuturahoitus Q1/2019


Alueellista tietoa