Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Maaseuturahaston maksatuskäytänteistä vuonna 2016 (Keski-Suomi)

Mikä hanke voi hakea maksatusta Hyrrässä?

Hyrrässä (maaseudun tukien sähköinen palvelu) sähköisen maksuhakemuksen voi tehdä hanketoimija, jonka tukipäätöksen ELY-keskus on tehnyt sähköisesti Hyrrässä. Kesäkuun alkuun mennessä tällaisia sähköisiä hankepäätöksiä ei teknisesti ole ollut mahdollista tehdä. Ohjelmakaudella tähän mennessä järjestettyjen hankehakujen tukipäätökset on toistaiseksi tehty paperilla, eikä niihin ole vielä voinut hakea maksatusta. Kesän aikana ELY-keskus tallentaa paperipäätökset jälkikäteen Hyrrään. Sähköinen maksatuksen hakeminen on siten käytännössä mahdollista alkusyksystä alkaen.

Parhaillaan valintaprosessissa olevat 31.5. päättyneen hakukierroksen hankehakemukset käsitellään sähköisesti ja päätös tehdään valintojen jälkeen Hyrrässä. Nämä uudet alkavat hankkeet voivat hakea maksatusta suoraan Hyrrässä. Käytännössä ensimmäisiä maksuhakemuksia näistä tehdään aikaisintaan loppuvuodesta, kun hankkeiden toiminta on päässyt vauhtiin.

Miten yritystuen maksatusta haetaan?

Yritystukia ei ole mahdollista hakea maksuun Hyrrässä. Toistaiseksi maksupäätöksiä tehdään ELY-keskuksessa paperipäätöksinä ja maksun tekninen toimeenpano toteutetaan Tukisovelluksen kautta. Tukisovelluksen ominaisuuksista johtuen maksupäätöksiä on mahdollista tehdä vain niistä yritystuista, joihin ei liity muuta julkista rahoitusta (esim. Finnveran takaus). Muuta julkista rahoitusta sisältävistä yritystuista ei toistaiseksi voida tehdä lainkaan maksatuspäätöksiä. Myöskään sellaisia yritystukia, joissa tulee sovellettavaksi ns. sanktio (eli ylimääräinen vähennys tukikelvottomuuden perusteella), ei pystytä maksamaan Tukisovelluksessa.

Maaseutuvirasto on ilmoittanut, että kaikkien yritystukien maksu alkaa Hyrrässä syksyllä.

Eikö rahaa saa liikkumaan ilman järjestelmiä?

Maaseuturahaston tukien maksaminen "manuaalisesti" – eli ohi sähköisten järjestelmien – ei ole mahdollista. Pankkisiirtoaikakausi päättyi valtionhallinnossa muutama vuosikymmen sitten, kun siirryttiin täysin sähköisiin sovelluksiin.

Hyrrä-järjestelmän kautta on jo jonkin aikaa voitu maksaa viljelijöiden Neuvo 2020-korvauksia, nuorten viljelijöiden aloitustukia ja eräitä rakennetukia. Hankkeiden ja yritystukien osalta järjestelmän valmistuminen on myöhässä, eikä ELY-keskus ole voinut vaikuttaa asiaan.

Maksatuksen hakemiseen liittyviä ohjeita on kirjattu hankepäätökseen ja maksuhakemuksen täyttöohjeita löytyy maaseutuviraston sivulta http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/cover

Lisätietoja maksatuksesta Keski-Suomen ELY-keskuksessa antavat:

Maksatuspäällikkö Eija Haatanen
p. 0295 024 656
eija.haatanen[at]ely-keskus.fi

Maksatustarkastaja Pia Weijo (yritystuet)
p. 0295 024 650 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10 - 11
pia.weijo[at]ely-keskus.fi

Maksatustarkastaja Teija Sironen (hankkeet)
p. 0295 024 644 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10 - 11
teija.sironen[at]ely-keskus.fi

Maksatustarkastaja Katja Poikolainen (hankkeet)
p. 0295 024 932 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10 – 11
katja.poikolainen[at]ely-keskus.fi


Alueellista tietoa