Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Maaseutuohjelmassa maksatukset liikkeelle (Etelä-Savon ELY-keskus)

Maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 on  tukihakemuksiin liittyvä päätöksenteko saatu liikkeelle, mutta tukien maksatus antaa vielä  eräiltä osin odottaa.  Kehittämishankkeita on nyt haettu Etelä-Savossa ennätysmäärä ja osa niistä on saanut rahoituspäätöksen.  Ohjelman Hyrrä-tietojärjestelmän valmistumisviiveisät johtuen osa tukipäätöksistä on jouduttu tekemään paperilla ja vanhoja järjestelmiä hyödyntäen. Taloudellisista suhdanteista johtuen yritysrahoitusta on haettu normaalia vähemmän.  Maataloudessa tukea on haettu verraten vilkkaasti erilaisiin pienempimuotoisiin investointeihin.

Maaseutuohjelman hankkeissa ja yritystuissa on jatkuva haku. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystukien ratkaisut tehdään pisteytyksen perusteella valintajaksoittain. Kehittämishankkeissa on kolme valintajaksoa, joista toinen päättyy toukokuun loppuun ja kolmas lokakuun loppuun. Kehittämishankkeiden tukipäätökset tehtiin toukokuun puoleen väliin saakka paperilla. Sen jälkeen hankepäätöksiä on päästy tekemään sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hanketukien maksatuksia on tarkoitus päästä hakemaan ja niistä päätöksiä tekemään sähköisesti kesäkuussa. 

Yritystuet päätetään kahden kuukauden valintajaksoissa. Yritystukien hakeminen on mahdollista Hyrrän kautta, mutta tuki- ja maksupäätökset tehdään paperilla. Yritystuet maksetaan vanhan tukisovelluksen kautta toistaiseksi. Yritystukien ratkaisut, maksuhakemukset ja –päätökset tulevat Hyrrässä mahdollisiksi todennäköisesti loppukesästä.   

Maatalouden tukihakemusten osalta sähköinen Hyrrä-järjestelmä on ollut käytössä jo vuoden alusta, mutta epävarmuuksista johtuen yli puolet hakemuksista tuli kuitenkin paperisina. Tuen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen toimivat Hyrrän kautta. Myös maatalouden tukiin liittyvässä neuvontatoimenpiteessä Hyrrä-järjestelmä on toiminnassa haun, tukiratkaisun ja maksatuksen osalta.

Kosteikkojen perustamiseen sekä luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien kunnostamiseen liittyvät ei-tuotannolliset investoinnit haetaan lomakkeilla ja käsitellään Rahtu-sovelluksessa, joka on vanha maatalouden tukiohjelma. Tämän vuoden ei-tuotannollisten investointien haku on käynnissä ja päättyy 15.6.2016.

Kevään viljelijätukihaun yhteydessä haetaan pääosin kuntien yhteistoiminta-alueiden hallinnoidut tuet. Viljelijät ovat voineet täyttää kevään päätukihakemustaan sähköisessä Vipu-palvelussa 9.5. lähtien.  Päätukihakuun kuuluu myös eläinten hyvinvointikorvauksen maksut, jotka tänä vuonna tulee poikkeuksellisesti hakea paperilomakkeella 409. Päätukihaun hakemusten lähetysmahdollisuus on auki kolme viikkoa. Päätukihaku päättyy 15.6. Hakemuksia voidaan lähettää 26.5. alkaen, jolloin myös Vipuneuvojan uusimmat tarkisteet ovat käytettävissä. Ympäristösopimukset eli kosteikkojen hoito, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito, alkuperäisrotujen kasvattaminen ja alkuperäiskasvien ylläpitosopimus tulee palauttaa päätukihaun yhteydessä ELY-keskukseen viimeistään 15.6. 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa