Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Maaseutuohjelma tarjosi eväitä kasvulle ja hyvinvoinnille (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuohjelman rahoituksen alueellinen vuosikatsaus 2018

Viime vuonna käytettiin hanke- ja yritystukiin sekä yleishyödyllisiin investointeihin noin 10 miljoonaa euroa. Yrityksiä tuettiin ennätyksellisesti 7,1 miljoonalla eurolla, joka tarkoittaa noin 31,3 miljoonan euron investointeja. Laajentavat yritykset ovat arvioineet tarvitsevansa reilut 170 uutta tekijää uusien työpaikkojen syntymisen myötä.

Maataloustuotteiden jatkojalostusyrityksissä on toteutumassa merkittäviä investointihankkeita. Jatkojalostukseen keskittyvät yritykset Juustoportti Food Oy ja Härkis Oy valmistavat korkealaatuisia tuotteita käyttämällä erikoistunutta nykyteknologiaa ja uusia tuotantomenetelmiä. Tavoitteena on lisäksi hakea uusia markkinointimahdollisuuksia kasvavilta kansainvälistyviltä markkinoilta. Hankkeilla pyritään vastaamaan luomu- ja lähiruuan sekä erikoistuotteiden kasvavaan kysyntään.

Teknologiateollisuuden yritykset ovat investoineet toiminnan kasvuun ja uudistamiseen. Merkittävään vientimarkkinoiden kasvuun tähtää Finnglass Oy. Investoinnin kohteena on uusi energiatehokas tuotantoteknologia, jolla voidaan valmistaa nykyistä korkeamman laatutason teknisiä erikoislasituotteita. Dagsmark Petfood valmistaa ekologista ruokaa koirille, lue lisää Uutisjyvät uutiskirjeessä.

Uutisjyvät 11/2018 (ely-keskus.fi)

Viime vuonna rahoitettiin yksitoista kehittämishanketta, joissa tuen osuus on yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaan maakunnan vahva alkutuotanto ja elintarviketalous näkyvät myös kehittämistoiminnassa. Kolmannes kehittämishankkeista tukee alueellisesti tärkeän ruokaprovinssin kehitystä. Esimerkkinä ReTee –Rehuntuotantoteknologia nurmenviljelyssä–hankkeessa kehitetään nurmiteknologian parempaa hyödyntämistä paikkatiedon ja täsmäviljelyn avulla. Maitotilojen hallitustyöskentelyä ja liiketoimintaa kehitetään MaitoCoach-hankeessa. Sosiaali- ja terveysalan pienet yritykset halutaan pitää mukana alan muutoksissa ja kilpailussa, johon saatiin käyntiin ensimmäinen hanke Sotevirittämö, jossa kootaan yhteistyöverkostoa ja tartutaan kriittisimpiin kehittämisen kohteisiin.

Yleishyödyllisinä investointeina tuettiin viime vuonna erityisesti kylä- ja nuorisoseurojen talojen remontteja sekä kylien asukkaiden liikunta- ja harrastustoiminnan edistämiseen liittyviä investointeja. Investointien kustannukset olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, josta tuen (EU+valtio) määrä oli 1,1 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 300 000 euroa. Yksityinen noin puolen miljoonan rahoitus on kerätty enimmäkseen talkootyönä. Yleishyödyllisten investointien tukemiseen on jäljellä noin 450 000 euroa.

Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien EU ohjelmakauden 2014-2020 kokonaispotista 56,6 (EU+valtio) miljoonaa euroa on viime vuoden 2018 loppuun mennessä myönnetty lähes 40 miljoonaa euroa.

Maaseutuohjelma 2014 -2020 Etelä-Pohjanmaan hanke- ja yritystuet, Hanna Mäkimantila (pdf)

Lisätiedot
Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila, 0295 027 701

Yritystuet Juha Koski, 0295 027 574 ja Reijo Kivimäki, 0295 027 570

Yleishyödylliset investoinnit Tapio Sivula 0295 027 707


Alueellista tietoa