Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisen tuen haku alkoi vilkkaana Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskukseen on saapunut 28.5.2020 mennessä 35 maaseutuyritysten väliaikaisen tuen ja alkutuotannon väliaikaisen tuen hakemusta. Tämän viikon alusta alkaen on tehty myös rahoituspäätöksiä.

Pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset näkyvät Etelä-Savossa yllättävänkin monilla eri toimi- ja tuotannonaloilla, toteaa Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutupalvelut -yksikön päällikkö Ilpo Lehtinen.
- Eniten on maatilamatkailualan yritysten hakemuksia. Yhteistä kaikille hakemuksille on lähinnä maaseudun yritysten tilauskirjojen tyhjentyminen ja myyntimahdollisuuksien kaventuminen.

Tuki on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin eikä se edellytä kehittämistoimenpiteitä yritykseltä. Tuen määrä on 5000–10 000 euroa ja päätöksen avustuksesta tekee ELY-keskus.

Tuet räätälöity eri toimintoihin

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea voivat hakea yritykset, jotka harjoittavat maatalouden ohessa (toimivat samalla y-tunnuksella maatilan kanssa) muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta. Tukea voivat hakea myös maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittavat alle 10 henkilöä työllistävät yritykset. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Alkutuotannon väliaikaista tukea voivat hakea esimerkiksi puutarhatilat ja erikoistuneet maatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille, ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Kalatalousalan toimijoita tuetaan

Myös kalatalousalan toimijoita tuetaan kansallisin toimin. Tuen tarkoitus on yritysten maksuvalmiuden turvaaminen, ja se on suuruudeltaan enintään 10 000 euroa. Kalatalouden toimijat ovat lähteneet liikkeelle varovaisesti, mutta ennakkokyselyjen perusteella hakemuksia voidaan odottaa runsaasti. Valtakunnallisesti hakemuksia on tullut ensimmäisen viikon aikana nelisenkymmentä, ja ne jakaantuvat tasaisesti kolmen kalatalousasioita hoitavan ELY-keskuksen kesken. ELY-keskukset ovat valmiudessa hakemusten nopeaan käsittelyyn. Etelä-Savon alueen kalataloustukipäätökset tehdään Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Maaseutuyritys voi saada muitakin koronatukia

Maaseutuyritykselle voidaan myöntää maaseutuyritysten koronatuki, vaikka yritys tai yrittäjä on saanut jo aiemmin jotakin muuta koronatukea. Esimerkiksi kunnan myöntämä yksinyrittäjätuki ei sulje tukimahdollisuutta, vaan se vähennetään myönnettävästä tuesta. Myös tilanneanalyysiin tai kehittämiseen myönnetty koronatuki ei automaattisesti sulje pois maaseutuyritysten tukea.

Hyvin täytetty hakemus nopeuttaa käsittelyä

Mahdollisimman hyvin täytetty hakemus nopeuttaa sen käsittelyä, kun lisäselvityksiä ei tarvitse tehdä. Hakemusten täyttämiseen saa neuvoja ELY-keskusten valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta: ELY-keskusten puhelinpalvelu, arkisin klo 9-15, puh. 0295 024 800. Lisäksi Etelä-Savon yrityksiä avustavat alueemme kunnalliset elinkeinopalvelut, ProAgrian asiantuntijat ja Leader-toimistot.

Hakemusta tehdessä kannattaakin varmistaa, että menoja esitetään riittävän kattavasti, jotta tuella voidaan varmistaa yrityksen toiminnan jatkuminen koronakriisin yli. Hyväksyttäviä menoja ovat esimerkiksi henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakulut. Tarkemmat tiedot hyväksyttävistä menoista ovat Ruokaviraston verkkosivuilla.

Linkit:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Ilpo Lehtinen, Etelä-Savon ELY-keskus, ilpo.lehtinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 217

Tarkastaja Jaakko Heinonen, Etelä-Savon ELY-keskus, jaakko.heinonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 035

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)