Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Maaseudun ja kalatalouden koronatukia haettu ELY-keskuksista ensimmäisen hakuviikon aikana noin 360  (Uusimaa)

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon sekä kalatalouden koronarahoituksen haku avautui 18.5. Tiistaihin 26.5. mennessä maaseudun väliaikaisen tuen hakemuksia oli saapunut yhteensä noin 355 kappaletta. Näistä maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakemuksia on 180 kpl (yhteensä 1,6 M€) ja alkutuotannon väliaikaisen tuen hakemuksia noin 180 kpl (yhteensä 1,4 M€). Kalatalouden väliaikaisen tuen hakemuksia oli saapunut kolmisenkymmentä kappaletta (yhteensä noin 0,6 M€). 

Tuen myöntämisen tärkeimmät edellytykset ovat, että yritystoiminta on normaalioloissa kannattavaa ja nyt tapahtunut merkittävä heikentymä johtuu nimenomaan korona-epidemiasta. Saamatta jäänyt tulo ei yksin riitä tuen myöntämisen perusteeksi., vaan yrityksellä on oltava esittää kustannuksia, joita se edelleen joutuu maksamaan heikentyneestä tilanteesta huolimatta, esimerkiksi palkkakuluja, vuokria tms. Yrittäjän laskennalliset palkat tai tuotantopanosten hankinta eivät ole hyväksyttäviä menoja.

Uudenmaan ELY-keskuksen johtavan asiantuntijan Maria Konsin-Palvan mukaan hakemuksia on päästy käsittelemään heti. Hakemusmäärissä on ainakin nyt alkuvaiheessa melko suuria eroja alueiden välillä. Eniten maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisen tuen hakemuksia on saatu Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueella. Uudellamaalla on vireillä nyt noin 30 hakemusta. Maaseudun yritysten väliaikaista on saanut muun muassa maatilan yhteydessä toimiva matkailuyritys, kun taas alkutuotannon väliaikaista tukea on myönnetty esimerkiksi vihannesten suoramyyntiä ravintoloille harjoittavalle maatilalle.

Kalatalouden väliaikaista tukea hakeneiden osalta käsittely on käynnistynyt ja päätöksentekoon tullaan pääsemään nyt kuluvalla viikolla. Lapin ELY-keskuksesta kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma kertoo, ettei myöskään tämän tuen osalta ole hakemusmäärien vähäisyyden vuoksi syntymässä ruuhkautumista. 

ELY-keskuksista muistutetaan, että mahdollisimman hyvin täytetty hakemus nopeuttaa sen käsittelyä, kun lisäselvityksiä ei tarvitse tehdä. Hakemusten täyttämiseen saa neuvoja sekä ELY-keskusten valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta että alueellisista ELY-keskuksista. 

Maaseudun yritysten väliaikaista tukea voivat hakea yritykset, jotka toimivat samalla y-tunnuksella maatilan kanssa ja harjoittavat muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta. Tukea voivat hakea myös maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittavat alle 10 henkilöä työllistävät yritykset. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.  

Alkutuotannon väliaikaista tukea voivat hakea esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.  

Kalatalouden väliaikaista tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.  

Tiedotamme ELY-keskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa hakemusten käsittelyn tilanteesta.  

Lisätietoja:  

Uudenmaan ELY-keskus, johtava asiantuntija Maria Konsin-Palva, maria.konsin-palva(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja tuista:  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)