Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Maaseudun investoinnit vähäisiä - tukia haettu vaihtelevasti (Etelä-Savon ELY-keskus)

Maatalouden ja muiden maaseudun yritysten investoinnit jäävät tänä vuonna vähäisiksi Etelä-Savossa. Maatalouden investointien kokonaiskustannukset ovat noin 3,5 miljoonaa euroa ja avustusten määrä tuskin tulee yltämään 1,2 miljoonaan euroon. Maaseudun muiden yritysten investointi- ja perustamistukihakemusten haku alkoi 11.5.2015. Joulukuun alkuun mennessä on tullut 25 hakemusta, joiden kokonaiskustannukset ovat runsaat kolme miljoonaa euroa. Haetun tuen määrä on yli miljoona euroa. Maaseudun yritystukihakemukset ovat kohdistuneet pääosin elintarvike- ja matkailualan investointeihin.

Maatalouden rakennetuissa on ollut tänä vuonna kaksi tukijaksoa, joita koskevaan päätöksentekoon Hyrrä-järjestelmässä päästiin pääosin lokakuussa. Maaseudun muiden yritysten investointi- ja perustamistukihakemuksissa oli kuluvana vuonna kolme valintajaksoa ja ensi vuonna valintajaksoja tulee olemaan kuusi. Koska yritystukien päätöksenteko ei ole vielä mahdollista Hyrrässä, aloitetaan joulukuun puolenvälin jälkeen päätöksenteko paperilla. Myös yritystukien maksatus tulee alkamaan kevään myötä paperisilla maksupäätöksillä.   

Maaseudun kehittämishankkeisiin haettiin tukia tänä vuonna ennätyksellisen vilkkaasti. Maaseutuohjelmasta haettiin tukea 26 alueelliseen hankkeeseen sekä kahdeksaan alueiden väliseen hankkeiseen. Lisäksi myöntövaltuuden siirtoa muiden alueiden toteuttamiin alueiden välisiin hankkeisiin haettiin Etelä-Savosta (8 kpl).

Hanke- ja yritystukiin Etelä-Savossa käytettävissä olevat rahat eivät tule riittämään, vaikka yritystukien menekki jääneekin tavanomaista vähäisemmäksi. Hankkeille on käytettävissä 8,3 milj. euroa kahden vuoden ajalta, kun tukihakemuksia on tullut lähes 10 milj. euron verran. Hankkeissa oli tänä vuonna kaksi valintajaksoa, mutta ensi vuonna valintajaksoja tulee olemaan kolme.  Hyrrän ongelmista johtuen paperiseen päätöksentekoon päästään tammikuussa. Hanketukien maksatus hoidetaan sähköisenä ja aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Ympäristötuen puolella säästetään eikä uusia suojavyöhykkeitä enää tällä ohjelmakaudella tueta, sillä maaseutuohjelman ympäristökorvauksiin liittyvillä 5-vuotissopimuksilla on saavutettu jo ensimmäisenä vuonna niille asetetut tavoitteet. Ympäristökorvauksiin tulee myös muita rajauksia ja supistuksia. Säästövelvoitteita ja leikkauksia kohdistetaan myös maaseutuohjelman kansalliseen rahoitukseen mm. luonnonahaittakorvauksissa. Hankerahoituksessa valtion osuutta vähennetään korottamalla muun julkisen rahoituksen osuutta.

Leader-rahoitus on myös jumissa Hyrrän takia. Leader-ryhmät ovat sinnitelleet kuntarahoituksen turvin, joskin toimintarahan ennakkomaksuprosessi käynnistynee vielä kuluvana vuonna. Alueen kolmelle Leader-ryhmälle on tullut hankehakemuksia varsin hyvin, mutta yritystukien osalta on ollut hiljaista. Kaikkiaan hankehakemuksia on tullut 56 kpl ja lisäksi neljään teemahankkeeseen 70 alahanketta. Näihin tulisi sitoutumaan julkista rahaa lähes kaksi miljoonaa euroa.

Päättyneen ohjelmakauden päätöksiin sidotuista varoista on Etelä-Savon ELY-keskuksessa maksettu 98 %, jolla sijoitutaan viiden parhaan tuloksen joukkoon.

Kärkihankerahoituksena Makeraan saatujen lisävarojen avulla eläinten hyvinvointia, ympäristön tilaa ja energiantuotantoa koskeviin investointiavustuksiin on esitetty viiden prosenttiyksikön korotusta. Valtakunnallisella tasolla maaseutuohjelmasta jätetään tammikuussa Euroopan komissiolle muutosesitys mm. neuvontatoimenpiteen laajennukseen, ympäristökorvausten muutoksiin ja investointitukimuutoksiin liittyen, johon komission päätöstä odotetaan lähikuukausien aikana.

Aiheesta lisää:

Maija Puurusen blogikirjoitus (maaseutukuriiri.fi)

Juha Pulliaisen blogikirjoitus (maaseutukuriiri.fi)


Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 074

 


Alueellista tietoa