Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Maantiesuolan käyttöä rajoitetaan vt 20:llä välillä Pudasjärvi – Taivalkoski (Pohjois-Pohjanmaa)

Valtatiellä 20 välillä Pudasjärvi - Taivalkoski on pohjavesialueita, joiden pilaantumisen ehkäisemiseksi on rajoitettu maantiesuolan käyttöä liukkaudentorjunnassa. Suolaa tullaan jatkossa käyttämään vähemmän kyseisten pohjavesialueiden kohdalla. Tieosuuden hoidossa tapahtuu selvä muutos, kun suolan käyttöä vähennetään ja siirrytään hiekan käyttämiseen liukkaudentorjunnassa.

Pudasjärvi - Taivalkoski -välillä on myös suuri porokolarivaara, jota pyritään ehkäisemään painottamalla liukkaudentorjunnassa hiekan käyttöä. Käytettävän hiekan seassa käytetään porokarkoiteaineita (CMA) 15.10.- 15.1. välisenä aikana, jotta hiekan seassa oleva vähäinen suola ei houkuttelisi poroja tielle. Kuitenkin ongelmakeleillä sallitaan maantiesuolan käyttö turvallisen liikennöinnin varmistamiseksi. Tieosuuden laatuvaatimukset eivät muutu työmenetelmien muuttuessa, mutta tie tulee olemaan pidemmän aikaa polannepintainen. Tielle tullaan lisäämään suolausta vähennetty- opasteet.

Lisätietoja:

Aluevastaava Joona Peltoniemi, Lapin ELY-keskus, p. 040 563 6591, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)