Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Maantien 849 parantaminen välillä Kiiminki - Yli-Ii jatkuu (Pohjois-Pohjanmaa)

Maantietä 849 parannetaan välillä Kiiminki - Yli-Ii noin 26 km:n matkalla. Tietä levennetään 1 - 2 metriä ja tien pinnan korkeuseroja pienennetään.  Suurin osa yksityistieliittymistä ja maatalousliittymistä korjataan nykyisille paikoilleen. Alueella on kuusi vesistösiltaa, joista yhtä levennetään, kaksi uusitaan ja kaksi muutetaan putkisilloiksi

Talven ja kevään aikana hankkeella on rakennettu Martimojoen ja Nauruanjoen siltoja. Siltojen kohdalla on käytössä kiertotiet. Molemmat sillat valmistuvat alkukesän aikana.

Vuoden 2019 tienrakennustyöt sijoittuivat pääosin Kiimingin ja Yli-Iin välisen tieosuuden pohjoisosalle, noin 12 - 26 km etäisyydelle Kiimingistä. Vuonna 2019 parannetaan myös tieosuus Kiimingissä. Maantien 849 alusta alkava tieosuus on pituudeltaan noin kaksi kilometriä.

Vuoden 2019 tienrakennustyöt alkavat huhtikuun loppupuolella ja valmistuvat syksyllä. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Suomen Maastorakentajat Oy.

Rakennustyön vuoksi liikennettä joudutaan ohjaamaan ja rajoittamaan työn etenemisen mukaan. Liikennettä ohjataan pääsääntöisesti liikennevaloin ja kiertotiejärjestelyin. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä syksyyn 2019 saakka.

Tietöistä aiheutuu liikenteelle jonkin verran haittaa ja tämän vuoksi suositellaan käytettävän vaihtoehtoisia reittejä.

   

   


Ajantasaiset tiedot tietöistä:

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Leo Oja, Lapin ELY-keskus, p. 0295 038 272
Työpäällikkö Antti Nissinen, Suomen Maastorakentajat Oy, p. 040 739 1926
Työmaapäällikkö Peter Heikkinen, Suomen Maastorakentajat Oy, p. 040 593 0872
Valvoja Tuomas Vulli, INFRACON Oy, p. 040 595 7440


Alueellista tietoa