Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Maantien 8460 parantaminen Jokikylän sillan kohdalla, Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on käynnistänyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantielle 8460 (Kiiminkijoentie) Jokikylän sillan kohdalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnittelukohteena on Kiiminkijoen ylittävä Jokikylän silta maantiellä 8460 (Kiiminkijoentie). Silta uusitaan nykyiselle paikalleen ja maantien varteen sillan eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Koivulantie - Haukiväylä. Lisäksi parannetaan maanteiden 8460 ja 848 (Haukiväylä) liittymäjärjestelyä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2020. Tiesuunnitelmavaiheen aikana syksyllä 2020 pidetään kansalaisille tarkoitettu esittelytilaisuus, josta ilmoitetaan erikseen. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelman valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä, joka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn. ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu talvella 2021. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 3,5 milj. euroa (alv 0%).

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Oulun kaupunki, katumestari Seppo Kuoppala, puh.  044 703 2110, etunimi.sukunimi@ouka.fi

Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Merja Sivonen, puh. 0400 876 465, etunimi.sukunii@ramboll.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)