Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Maantien 815 (Lentokentäntie) parantaminen välillä Pohjantie (vt 4) – Hailuodontie (mt 816), Oulu (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnittelukohteena on Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie (vt 4) – Hailuodontien (mt 816) liittymä. Lentokentäntie levennetään keskikaiteelliseksi kaksiajorataiseksi tieksi (kaksi ajokaistaa/suunta) ja nykyisiä tasoliittymiä parannetaan lisäkaistoja rakentamalla. Hailuodontien kiertoliittymä rakennetaan ns. turbo-kiertoliittymäksi, jossa Lentokentäntien pääsuunnalla on 4 kaistaa. Lisäksi parannetaan nykyisiä siltoja, rakennetaan uusia siltoja sekä kehitetään suunnittelujakson jalankulku- ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä ja melunsuojauksia.

Suunnitteluratkaisussa parannetaan myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja otetaan myös huomioon tulevat joukkoliikenneyhteyksien kehittämistoimet.

Suunnittelualueella tehdään kesän 2020 aikana alustavia maastotutkimuksia ja varsinainen tiesuunnitelman laadinta käynnistyy syksyllä 2020. Tiesuunnitelmavaiheen aikana pidetään talvella 2020/2021 kansalaisille tarkoitettu esittelytilaisuus, josta ilmoitetaan erikseen. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2021, joka jälkeen se lähetetään lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaiseen käsittelyyn. ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu talvella 2021/2022. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 21,0 M€ (alv 0%). Hankkeella ei ole vielä rahoitusta rakentamiseen.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Oulun kaupunki, liikenneinsinööri Erkki Martikainen, puh.  044 703 2113, etunimi.sukunimi@ouka.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)