Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maantien 724 parantaminen Onkilahden kohdalla Vaasa (Pohjanmaa)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa aloittanut rakennussuunnitelman laatimisen tarpeellisine maastotutkimuksineen maantielle 724 Onkilahden kohdalle. Hankkeen rakentamiseen on myönnetty valtion budjetista rahoitus vuosille 2018 - 2019. Hankkeen rakennuskustannus on arvioilta noin 12 miljoonaa euroa ja kustannukset jakautuvat valtion ja Vaasan kaupungin kesken kustannusjaolla valtio 51 % ja Vaasan kaupunki 49 %.

Rakennussuunnitelma käsittää maantien 724 rakentamisen nelikaistaiseksi Onkilahden kohdalla ja Palosaarentien eritasoliittymän rakentamisen. Suunniteltavilla toimenpiteillä parannetaan tien liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeen yhteydessä parannetaan lisäksi myös kevyen liikenteen yhteyksiä sekä rakennetaan melusuojauksia. Suunnittelukonsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. Alueella on käynnistetty suunnittelutyöhön liittyviä maastomittauksia ja maaperätutkimuksia.

Rakennussuunnitelma perustuu vuonna 2008 valmistuneeseen Liikenneviraston hyväksymään tiesuunnitelmaan. Rakennussuunnittelu on luonteeltaan tiesuunnittelua yksityiskohtaisempaa ja tähtää rakentamiseen. Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ovat kuitenkin pohjana rakennussuunnitelmaa laadittaessa.

Rakennussuunnitelma valmistuu marraskuun 2017 loppuun mennessä ja hankkeen rakentaminen tämän hetkisen arvion mukaan alkuvuodesta 2018. Rakennustöiden arvioidaan pääosin olevan valmiit vuoden 2019 loppuun mennessä.

Rakennussuunnittelun kustannukset ovat tutkimuksineen noin 500 000 € ja suunnittelukonsultiksi on kilpailutuksen perusteella valittu Ramboll Finland Oy.

Liitteet
Yleiskartta (2 Mt)
Ympäristösuunnitelmakartta (10,6 Mt)

Lisätietoja antavat:

Janne Ponsimaa
Projektipäällikkö
ELY-keskus
Puh. 0295 502 7746

Tuomas Vulli
Hankintapalvelukonsultti
INFRACON
Puh. 040 595 7440

Siri Gröndahl
Kadunsuunnitteluinsinööri
Vaasan kaupunki
Puh. 040 563 6635

Seppo Parantala
Projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
Puh. 040 844 1912


Alueellista tietoa