Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Maanteiden tiemerkintätyöt alkavat, liikenteessä noudatettava erityistä varovaisuutta (Keski-Suomi)

Maanteiden tiemerkintätyöt alkavat Keski-Suomessa jo tällä viikolla sään salliessa. Merkintätyötä tehdään mahdollisesti myös viikonloppuisin. Tiemerkitsijä tekee työtään erittäin vaarallisissa olosuhteissa, joten autoilijoilta edellytetään merkintätyömaiden kohdilla erityistä tarkkaavaisuutta ja malttia! Kun keltaiset valot alkavat vilkkua, on syytä hidastaa vauhtia ja keskittyä liikenneympäristön havainnointiin.

Kun autoilija näkee merkintäkoneen tai -laitteen varoitusvalon palavan, hänen tulee hiljentää ajonopeutensa riittävästi havaitakseen sen, miten työmaan voi ohittaa turvallisesti liikenteenohjauslaitteiden osoittamalla tavalla. Merkintäkoneessa olevat liikennemerkit osoittavat, kummalta puolen ohitus tulee suorittaa. Jos kone tekee parhaillaan ajosuunnalle tarkoitettua sulkuviivaa, ei sitä saa tieliikennelain mukaisesti silloin ohittaa.

Merkintätyössä on monia vaiheita 

Ennen varsinaista merkintää alusta harjataan puhtaaksi, tehdään apumerkinnät ja jyrsitään päällysteeseen upotusmerkinnät. Linjamerkinnät tehdään liikkuvilla koneilla, mutta pienmerkintöjä joudutaan tekemään paikoitellen myös käsityönä.

Älä aja tuoreiden merkintöjen päältä

Ennen työkohdetta viivojen viereen on jo saatettu pudottaa vaahtohattaroita varoittamaan märästä tiemerkinnästä. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä viivojen päältä kulkevan ajoneuvon. Tiemerkintä kuivuu kokonaan muutamassa minuutissa.

Jatkossa lähes kaikki merkinnät tehdään valkoisena

Muun muassa tiemerkintöjen värejä koskeva tieliikennelain muutos astuu voimaan ensimmäisenä päivänä kesäkuuta, värimuutokseen liittyvä siirtymäaika ulottuu vuoden 2023 kesään saakka. Uuden tieliikennelain myötä aiemmin keltaisella tehdyt sulkuviivat ja -alueet korvautuvat uusien merkintöjen myötä valkoisella. Siirtymäaikana tieverkolla on sekä valkoisella että keltaisella tehtyjä sulkuviivoja ja -alueita.

Lisätietoja:

Markus Simonen, p. 0295 026 536
Keski-Suomen ELY-keskus

Kalle Vikström, p. 040 759 9153
Hot Mix Oy Finland

Turvallisesti Teille -video: https://youtu.be/36WjR-_F034

Lisätietoa värimuutoksesta: https://vayla.fi/-/keltainen-sulkuviiva-jaa-historiaan-lahivuosien-aikana

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)