Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maanteiden ja rataverkon kunnossapito valmiina talveen

Maanteiden talvikunnossapidolla huolehditaan liikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Myös rataverkon talvihoitoa tehdään jatkuvasti, vaikka suurin osa työstä ei matkustajille näykään. Onnistunut talvikunnossapito lähtee ennakoinnista sekä maanteillä että rautateillä.

Maanteiden talvikunnossapidolla varmistetaan kansalaisten turvallinen liikkuminen ja elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytykset. Tärkein osa talvikunnossapitoa on ennakointi. Sään vaikutus tienkäyttäjien tyytyväisyyteen on talvisin suuri: esimerkiksi jatkuvasti nollan molemmin puolin sahaava lämpötila voi aiheuttaa haasteita.

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon laatuvaatimukset. Talvihoidon rahoitus on turvattu, eli tiet hoidetaan normaalitasolla. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Rautateillä pyritään turvaamaan mahdollisimman häiriötön junaliikenne

Rataverkollakin tehdään jatkuvaa talvikunnossapitoa, vaikka suurin osa työstä ei matkustajille näykään. Suuri osa kunnossapitotyöstä tehdään yöaikaan, kun liikennettä on vähän tai ei ollenkaan. Urakoitsijoilla on keskeinen rooli taistelussa lunta ja jäätä vastaan. Yhteistyö niiden, Väyläviraston, liikenteenohjauksen ja rautatieliikenteen harjoittajien kesken on tärkeää.

Ennakointi ja suunnitelmallisuus on myös rataverkon talvikunnossapidon lähtökohta. Suunnitelmien tavoitteena on turvata mahdollisimman häiriötön junaliikenne. Laiturialueiden kunnossapitoa tehdään erityisesti yöaikaan aikataulujen mukainen matkustajaliikenne huomioiden. Laitureillakin talvi silti näkyy, eikä kesäisiä olosuhteita ole mahdollista saada kunnossapidolla.

Lue lisää

Maanteiden ja rataverkon kunnossapito valmiina talveen (Väyläviraston uutinen 25.10.2022, vayla.fi)