Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Maakuntauudistuksen ensimmäinen ohjausryhmä kokoontui Juvalla 18.8.2016 (Etelä-Savo)

Kokouksen avaussanoina ohjausryhmän puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen korosti yhdessä tekemisen merkitystä. Rahoituksen tullessa  valtiolta, maakunnan eri toimijoiden yhtenäinen ajatus Etelä-Savosta on erittäin tärkeää:

"Meidän on sitouduttava tähän työhön ja siihen, että saamme tämän tehtyä yhdessä  ja koko maakunnan alueella. Haasteita on paljon, muun muassa siinä, kuinka  yhdistetään erilaisia ja erilaisen kulttuurin organisaatioita toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jatkossa maakunnan päätöksenteossa on paitsi  viranomaispäätöksentekoa, mutta myös vaaleilla valittuja poliittisia edustajia ja  poliittista päätöksentekoa. On välttämätöntä että jokainen vähän sopeutuu, kun uutta luodaan. Avoimuus on avainasemassa. Kaikki jotka haluavat rakentamaan  yhteistä maakuntaa, pääsevät varmasti mukaan." Wuorinen totesi.

Maakuntauudistuksen ohjausryhmän varapuheenjohtajiksi kokouksessa valittiin maakuntahallituksen varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen (Savonlinna) ja Pekka Selenius (Mikkeli) Ohjausryhmän esittelijänä tuleva jatkossa toimii maakuntauudistuksen projektipäällikkö.

Maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kävi  läpi uudistuksen askelmerkit ja valmistelun tämän hetkisen vaiheen.
"Vaikka uudistuksen osalta eri maakunnissa on erilaisia malleja, Etelä-Savossa on haluttu ohjausryhmään laaja sidosryhmäkokoonpano, jotta uudistuksen läpivientiin olisi sitoutettu mahdollisimman laajat piirit. Monet uudistukseen liittyvät  kysymykset ovat vielä auki, mutta prosessi on tähän saakka ollut osallistava ja  hallitus on rohkeasti tuonut valmistelun avoimesti pöydälle, vaikka vielä on paljon tekemättä muun muassa lainsäädännön puolella." Mäkinen totesi.
"Vastuu uudistuksen eteenpäin viemisestä on nyt siirtynyt meille maakuntiin ja  avoimuus ja hyvä yhteistyö eri suuntiin on edelleen keskeisenä työkaluna. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina ovat palvelujen parantaminen,  demokratian lisääminen ja kustannusten kasvun hillitseminen. Nämä tavoitteet on hyvä pitää mielessä uudistuksen toteuttamisessa" Mäkinen summasi puheenvuorossaan.

Maakuntauudistuksen johtoryhmän käymän keskustelun pohjalta on valmistelu pohjaesitystä valmistelutyöryhmäjaosta maakuntalakiluonnoksen 6 § perusteella.  Ohjausryhmä kävi keskustelua työryhmäjaosta. Lopullisen päätöksen valmistelutyöryhmistä tekee uudistuksen johtoryhmä kokouksessaan 5.9.
 
Maakuntauudistuksen johtoryhmän varapuheenjohtaja, Etelä-Savon ELY-keskuksen  
ylijohtaja Pekka Häkkinen korosti puheenvuorossaan palvelujen merkitystä:
"Vaikka sote on suurin osa uudistusta. Merkittävä uudistus kohdistuu muun muassa  maatalous- ja työvoimapalveluihin sekä aluekehitykseen. Syntymässä on  kolmiportainen hallinto, joka on täysin uudenlainen verrattuna nykyiseen.  Palvelujen on oltava kustannustehokkaita ja kansalaisten kannalta hyvin toimivia. Tässä onnistumiseksi maakunnassa käytettävissä olevat resurssit on kohdennettava järkevästi. Erittäin tärkeää on huomioida myös asiakasnäkökulma kun uudistusta  
toteutetaan ja kuunnella palvelujen käyttäjiä uudistuksen eri vaiheissa." Häkkinen totesi.

Maakuntauudistuksen johtoryhmän jäsen, Etelä-Savon sote kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen tarkensi uudistuksen organisoitumista koskevaa keskustelua:
"Tässä vaiheessa on tärkeää, että tavoitteet ja etenemisen tavat tuodaan esille.  Valmistelutehtävä on laaja ja on hyvä, jos alatyöryhmät käsitetään valmistelun yhteen vetävinä kokonaisuuksina. On tarpeellista laatia työsuunnitelmia ja organisoitumisen suunnitelmia työryhmätyön pohjaksi. Pikkuhiljaa alkaa olla selvillä, mitä sisältyy järjestämis- ja toteuttamisorganisaatioihin ja mitä tekee maakunnan palvelulaitos. On pohdittava näiden tehtävien jakoa ja tehtävä lisäksi eteläsavolainen ehdotus siitä mitä valtakunnallinen palvelulaitos tekee Etelä-Savossa. Vaikka palvelutuotannon tavat muuttuvat, uusikin toimintamalli takaa Etelä-Savon asukkaille hyvät ja toimivat palvelut" Kortelainen totesi.
Maakuntauudistuksen johtoryhmän jäsen Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen korosti erikoistuneen osaamisen merkitystä:
"Etelä-Savolla on vahvuuksia, jotka toteuttavat valtakunnallisia toimintoja. Esimerkiksi Vaalijalan kuntayhtymä myy palveluita 11 maakuntaan ja se tuo maakuntaan rahaa yli 30 miljoonaa euroa vuodessa. On tärkeää että näitä valtakunnallisia osaamisaloja pidetään esillä jatkossakin ja pyritään pitämään kiinni erikoistuneesta osaamisesta. Palveluita voidaan toteuttaa myös digitaalisesti ja liikkuvasti asiakkaan lähelle." Jokinen painotti.       

Maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja  Pentti Mäkinen käy läpi uudistuksen askelmerkkejä. Kuva:Teppo Leinonen      

Lisätietoja:
Ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, 050 537 6707,  
jarkko.wuorinen(at)gmail.com ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584, pentti.makinen(at)esavo.fi


Alueellista tietoa