Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Maahanmuuttajille tarvitaan 200-300  uutta kotikuntapaikkaa Etelä-Savoon (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savossa on tällä hetkellä noin 750-800 turvapaikanhakijaa. Heistä aikuiset ja perheet ovat sijoittuneet maakunnan kolmeen vastaanottokeskukseen Mikkeliin, Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Alaikäisiä turvapaikanhakijoita on Pieksämäen seurakuntaopistolla ja Pertunmaan alaikäisyksikössä.

Turvapaikanhakijoista noin 30-40 % saa oleskeluluvan. Etelä-Savossa luku tarkoittaa noin 200-300 uutta kuntapaikantarvetta. Etelä-Savon ELY-keskuksen tavoitteena on kevään aikana löytää oleskeluluvan ja siten pakolaisstatuksen saaville turvapaikanhakijoille kotikuntapaikka, josta on hyvä lähteä rakentamaan uutta elämää Suomessa. Tällä hetkellä Etelä-Savossa on kiintiöpakolaisille olemassa sopimuspohjaisesti 125 paikkaa. 

ELY-keskus jalkautuu alueen kuntiin maalis-toukokuun aikana keskustelemaan maahanmuuttajien ohjaamisen ja kotoutumiseen liittyvistä asioista. Tilaisuuksiin osallistuvat ELY-keskuksen ja TE- palveluiden edustajat, ja kunnista toivotaan kunnan ylintä virka- ja poliittista johtoa keskustelemaan maahanmuuton kokonaisuudesta ja uudesta tilanteesta Etelä-Savossa.

Muita kevään haasteita on saada käyntiin maahanmuuttoa ja kotoutumista tukevia hankkeita, joita on ollut valmisteilla muun muassa oppilaitosten ja Etelä-Savon yrittäjien kesken.

On tärkeää, että maahanmuuttajat saavat kokonaisvaltaista tukea kotoutumiseen heti alusta lähtien, ja että he pääsevät kiinni heti suomen kielen opiskeluun. Etelä-Savon ELY-keskus ja TE- toimisto pyrkivät vaikuttamaan omilla toimillaan niin, että turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat pääsisivät mahdollisimman pian näkemään suomalaista työelämää ja kokeilemaan työskentelyä suomalaisissa yrityksissä. Kotoutumiskoulutuksiin pyritään myös tuomaan uusia sisältöjä, niin että ne huomioisivat entistä paremmin yksilölliset tarpeet, aikaisemman ammattiosaamisen ja koulutustason.

Maahanmuuttotoiminta vakiintunut valtakunnallisesti ja alueellisesti

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoita tuli Suomeen 32 476 ja tänä vuonna tulijoita on ollut 1435. Käytännössä Suomi joutui viime vuoden lopulla luomaan koko Suomen kattavan vastaanottoverkoston, perustamaan järjestelykeskuksen, organisoimaan ja järjestämään eri toimijatahojen kanssa lukuisia hätämajoitus- ja vastaanottokeskuksia sekä järjestämään alaikäisten ja yksintulleiden turvapaikanhakijoiden sijoittumisen alaikäisten yksiköihin ja perheryhmäkoteihin. 

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiatilanne elää koko ajan, mutta on osin vakiintunut osaksi valtakunnallista maahanmuuttotoimintaa ja osaksi ELY- alueiden ja kuntien toimintaa.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 089

 


Alueellista tietoa