Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Määräaikaisen hakumenettelyn avaaminen tuen myöntämiseksi kalatuotteiden jäljitettävyysratkaisun hankintaan ja kehittämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.12.2015 (dnro 1887/04.04.03.00/2015) antamalla päätöksellään päättänyt, että tiettyihin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisessa hakumenettelyssä. Päätöksen mukaan määräaikaiset hakumenettelyt avataan erikseen tehtävällä ilmoituksella.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman seurantakomitean vahvistamien valintaperusteiden mukaan hankevalinnassa tulee asettaa etusijalle hankkeet, joiden arvioitu vaikuttavuus suhteessa haettuun tukeen on suurin. Mikäli hankevalinta perustuu määräaikaiseen hakumenettelyyn, tulee hankevalinnassa painottaa valintaperusteita haun tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteet ja painotukset tulee ilmoittaa hakuilmoituksessa.

Hakumenettelyssä painotetaan kahta toimenpiteelle
vahvistettua valintaperustetta seuraavasti:

  • Painokertoimella 3 valintakriteeriä ”Hanke parantaa kalatuotteiden jäljitettävyyttä”
  • Painokertoimella 2 valintakriteeriä ”Hanke edistää yhteistyötä ja verkottumista arvoketjussa”

Hakuaika päättyy 3.6.2022. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Rahaston tietojärjestelmä Hyrrä (hyrra.ruokavirasto.fi)

Lue lisää

Määräaikaisen hakumenettelyn avaaminen tuen myöntämiseksi kalatuotteiden jäljitettävyysratkaisun hankintaan ja kehittämiseen (12.4.2022, sttinfo.fi)