Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Luovuus ja rohkeus korostuvat nykyajan työelämässä ja johtamisessa (Keski-Suomi)

Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja pysähtyi Jyväskylään Valmetin toimitiloihin pohtimaan sitä, miten keskisuomalaiseen työelämään saataisiin lisää luovuutta. Keski-Suomen ELY-keskus oli tapahtumassa yhtenä järjestäjänä.

Mikä luovuudessa on tärkeää? Miksi sitä on syytä työelämässä ja johtamisessa suosia?

Kapellimestari Ilkka Mäkitalo totesi tilaisuudessa osuvasti, että johtaminen on edellytysten luomista – niin orkesterissa kuin bisneksessäkin. Tärkeintä on ymmärtää yhteistyön merkitys.

– Jazzmusiikissa ajatus ei lähde siitä, että minä olen stara vaan me olemme sitä kaikki yhdessä.  Uutta muusikkoa ei oteta bändiin harjoittelijaksi vaan heti täysivaltaiseksi muusikoksi, Mäkitalo heitti ajatuksia työelämän suuntaan.

Luovuuden nousu ja esteet

Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen korosti omassa puheenvuorossaan luovuuden ja rohkeuden merkitystä Keski-Suomen kasvussa.

– Kun työelämä automatisoituu, ihmisen ajattelu ja luovuus korostuvat. Myös verkostot ovat olennaisia, koska ideat syntyvät hyvin usein vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tässä kaikessa on syytä miettiä myös sitä, mitkä ovat esteitä luovuuden toteutumiselle.

Patrikaisen käsityksen mukaan luovuus on mystifioitu. Myytti hulluista ja luomisvimmaisista taiteilijoista elää vahvana. Ajatellaan, että luovuus on ominaisuus, joka joillain ihmisillä on ja toisilla ei. Myös rohkeuden puute, vähättely, arvostelu, kateus ja häpeä estävät luovuuden kukkimista.

Samoilla linjoilla oli myös organisaatiokonsultoinnin ja sirkusmaailman moniosaaja Vesa Purokuru, joka varoitti liiallisesta analysoinnin ja järjen käytöstä, koska se tappaa intohimon. Purokurulla on taskussaan suoranainen epäonnistumisen filosofia.

– Kun opettelee ensin kaatumaan, sen jälkeen voi kokeilla ihan mitä vain turvallisesti.

Ihmistaloudessa empatiakyky on tärkeintä

Tilaisuuden päätti kirjoittaja ja puhuja Petri Rajaniemi, joka herätti kuulijat ajattelemaan johtamista ja luovuutta vertauskuvin Suomen historiallisen aikajanan kautta.

– Tarvitsemme nuoria ja rohkeita koskenlaskijoita, jotka eivät ole eläneet sitä aikaa, kun Suomen yhteiskunta oli yhtenäinen nippu-uitto. Kasvun ihme ei ole ylivertaisessa liikeideassa vaan rohkeudessa toteuttaa se.

Tällaista koskenlaskijan kaltaista yksilörohkeutta Slushin ja Nordic Business Forumin kaltaisilla nuorilla toimijoilla on. Periaatteet ja perinteet eivät suojaa muutokselta. Väärin ymmärrettynä ne estävät oppimisen – "kun aina on tehty näin".

– Maailmasta oppiminen ja oman tekemisen muuttaminen on ainoa taito, joka meitä voi suojata.

Mutta ihmisen tulee olla keskiössä. Ihmisenlukutaito on nykyisessä ihmistaloudessa tärkein ominaisuus – kyky nähdä se tuottavuuden keskeisenä tekijänä.

Made by Finland: Rohkea ja luova Keski-Suomi-tilaisuus pidettiin Jyväskylässä 15.11.2017.

Puhujat:

Pasi Patrikainen, ylijohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus
Timo Pirinen, paikallisjohtaja, Valmet Technologies Oy
Ilkka Mäkitalo, kapellimestari, Jyväskylä Big Band
Heidi Neuvonen, toimitusjohtaja, Silenta Group Oy
Erkki Salminen, johtaja, Kulttuuri ja osaamiset, Gofore Oy
Vesa Purokuru, sirkustaiteilija
Petri Rajaniemi, Ponder Nobs Oy


Alueellista tietoa