Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Luovien alojen CreMA-rahoitus haettavissa 30.9. saakka (Lapin ELY-keskus)

CreMA lisää luovilla aloilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ja monialaisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi. Nyt alkavassa haussa tavoitteena on käynnistää 20–30 pilottihanketta ja näin edistää uusien toimintamallien syntymistä. Yleisempänä tuen tavoitteena on yhtäältä siirtää luovilla aloilla olevaa osaamista muille toimialoille tuote- tai palvelukehityshankkeissa ja toisaalta välittää muilla aloilla olevaa monipuolista osaamista luoville aloille.

CreMA-tukea voivat hakea luovan alan yritykset pilottihankkeeseen, jossa yhteistyökumppanina on vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys.  Hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä.

Käytännössä CreMA-tuen hakemisessa kannattaa ottaa ensin yhteyttä Lapin ELY-keskuksen yhteyshenkilöihin (alla yhteystiedot), minkä jälkeen kehittämisidea voi edetä hakuvaiheeseen. Tällä varmistetaan, että hakuun saadaan hyviä hankkeita, jotka täyttävät hakuehtoja ja tuovat luovan alan yrityksille lisäpontta toiminnan kehittämiseen ja tuloksen lisäämiseen. Yritys voi hakea muiden kehittämis- ja rahoituskanavien kautta jatkorahoitusta kehittymiseensä tuen jälkeen.

AVEK jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää CreMA-määrärahaa vuonna 2017 enintään 250 000 euroa. Tukipäätökset tekee asiantuntijaraati, jossa on mukana AVEKin, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ELY-keskusten edustajat.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Satu Huikuri, puh. 0295 037 049, satu.huikuri(at)ely-keskus.fi
  • Risto Lustila, puh. 0295 055 244, risto.lustila(at)tekes.fi

 


Alueellista tietoa