Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Luomuvalvontapalvelua kehitetään (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskuksessa alkoi syyskuun alussa hanke, jossa selvitetään parhaita mahdollisia malleja tuottaa luomuvalvonnan palvelua luomuyrittäjälle. Tavoitteena on valvontaprosessin yksinkertaistaminen, jotta aikaa jää enemmän yrittäjien neuvontaan ja palveluun.

Hankkeen toteuttaa ryhmä, jossa on mukana Eviran, Mavin, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten asiantuntijoita ja luomutarkastajien edustajia. Palveluhankkeen edustajana ja koordinoijana toimii hankepäällikkö Päivi Blinnikka Uudenmaan ELY-keskuksesta. Työ on tarkoitus saada valmiiksi 30.11. 2016 mennessä.

Turha byrokratia pois ja lisää sähköistä asiointia  

Luomuvalvontaan sisältyy hallinnossa ja luomuyrittäjänkin arjessa paljon lakisääteisiä velvoitteita. Byrokratian vähentäminen on monen yrittäjän ja myös hallinnon tavoite asioiden yksinkertaistamiseen. Kaikkea lakisääteistä ei voida kuitenkaan poistaa, eikä ole tarkoituskaan. Valvontaa tarvitaan, jotta yhdenmukaisuus- ja tasavertaisuusperiaatteet toteutuvat. Pienessä ajassa ei voida tehdä nopeita, yksittäisiä linjauksia asioiden yksinkertaistamiseksi.

Palvelun tuottamista voidaan parantaa esimerkiksi sähköistä asiointia kehittämällä hallinnon sisällä sekä asiakkaan ja hallinnon välillä. Paperisen maailman siirtäminen sähköiseen asiointiin vapauttaa etenkin hallinnon sisällä työskentelevien asiantuntijoiden aikaa entistä enemmän asiakkaan, luomuyrittäjän, tarpeiden palvelemiseen, neuvontaan ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen yritysmaailmassa. Kuinka tässä onnistutaan ja minkälaiset eväät tiiviillä yhteistyöllä saadaan aikaan, näkyy toivottavasti kirkkaana valona pimeän marraskuun lopulla, jolloin hanke päättyy.

"Paperit sähköiseen muotoon ja asiantuntijan aikaa vapautuu asiakkaan palvelemiseen entistä enemmän"

Lisätietoja:

Maaseutuasiantuntija Marja Pulkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 073


Alueellista tietoa