Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lomautukset kääntyivät laskuun toukokuussa - työttömiä työnhakijoita noin 13 000 enemmän kuin vuosi sitten (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli toukokuun lopussa 30 600 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 13 100 (75 %) enemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 1 200:lla, mikä selittyy lomautettujen määrän vähenemisenä (-1 250). Toukokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 900, joista naisia oli 5 000 ja miehiä 4 900. Naisista lomautettuna oli selvästi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä myyjiä. Miesten kohdalla lomautukset kohdistuivat eniten ilman ammattia oleviin, kuljetustyöntekijöihin sekä rakennustyöntekijöihin.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaan kaikissa kunnissa viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Työttömyysaste oli toukokuun lopussa koko maassa 16,5 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 16,4 %. Vuosi sitten työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 9,4 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Reisjärven 9,1 %:n ja Kuusamon 19,8 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 17 800 ja työttömyysaste (18,0 %) oli maakunnan toiseksi korkein. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärven ohella Pyhännällä (12,2 %), Siikajoella (10,7 %) ja Hailuodossa (10,8 %). Kuusamon ja Oulun jälkeen korkeimmat työttömyysasteet olivat Raahessa ja Taivalkoskella (17,6 %).

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista miehiä oli 16 300 ja naisia 14 300. Erityisesti naisten työttömyys oli lisääntynyt huomattavan paljon vuoden aikana. Työttömänä työnhakijana olevien naisten määrä oli noussut 6 600:lla (85 %) vuoden takaisesta. Työttömänä työnhakijana olevien miesten määrä puolestaan oli noussut 67 % (6 500 henkilöä) viime vuodesta. Myös nuorten työttömyys oli lisääntynyt voimakkaasti; alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 900, mikä on 70 % (2 000 henkilöä) enemmän kuin vuosi sitten. Alle 20-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 000, se on 300 enemmän kuin vuosi sitten. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (noin 9 000) oli kasvanut selvästi (63 %) viime vuodesta. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli 5 100, mikä on 13 % enemmän viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömänä oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä (6 500), ammatteihin luokittelemattomien ryhmiin kuuluvia (5 900, joista suurin osa oli ilman ammattia olevia tai joiden ammatti ei tiedossa) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (lähes 4 800).

Toukokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 7 300 henkilöä, mikä on lähes 1 800 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palveluittain eniten osallistujia oli koulutuksessa (3 850): omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 500 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 350 henkilöä. Työllistettynä yksityiselle tai julkiselle sektorille oli yhteensä 1 500 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 300. Lisäksi vuorotteluvapaasijaisina, työ-/koulutuskokeilussa sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 650 henkilöä.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli toukokuun aikana tarjolla kaikkiaan 8 000 avointa työpaikkaa, mikä on 1 300 vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Myös uusien avointen työpaikkojen määrä (3 500) väheni 1 000:lla vuoden takaisesta.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)