Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lokakuussa alle 8 400 työtöntä työnhakijaa (Lappi)

Työttömyyden kehitys jatkui Lapissa laskevana. Lokakuun lopussa työttömiä oli 8 370, mikä on 650 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lokakuusta 2015 työttömien määrä on vähentynyt lähes 5 100:lla.

Työttömyys väheni vuodentakaisesta kaikissa seutukunnissa, eniten Rovaniemen seutukunnassa. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,3 % ja vaihteli Sodankylän 6,5 %:sta Pelkosenniemen 17,6 %:iin. Sodankylän lisäksi koko maan keskimääräiseen (8,6 %) tai sen alle pääsivät Utsjoki, Keminmaa ja Simo.

Nuorten työttömyyden väheneminen vahvistui - lokakuusta 2015 nuorten työttömyys on vähentynyt 45 %:lla. Työttömyys lisääntyi ainoastaan ikäryhmässä 30-34-vuotiaat.

Lapin työttömistä yli 1 800 oli pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyys on yli puolittunut vuosien 2014-2016 korkeista luvuista. Korkeimmillaan pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2016 lokakuussa, lähes 4 000.

Lokakuussa Lapissa ilmoitettiin TE-toimistoon avoimeksi lähes 2 100 työpaikkaa. Työvoiman kysynnässä näkyvät erityisesti matkailun, hoitoalan ja rakentamisen työvoimatarpeet.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä on edelleen selvästi alempi kuin viime vuonna. Palveluihin osallistui yli 400 lappilaista vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lapin ELY-keskuksen lokakuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja: 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (marraskuu 2019) julkaistaan 20.12.2019

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Alueellista tietoa