Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Liikenneverkon korjausvelkaa vähennetään asiakkaita kuunnellen

Suomen väyläverkko on päässyt rapistumaan sen kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen seurauksena. Väyläverkon korjausvelan määrä on tällä hetkellä noin 2,5 miljardia euroa. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon.

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018, josta 100 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Lisärahoituksella pysäytetään korjausvelan kasvu ja käännetään velka laskuun. Rahoituksella vastataan erityisesti elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeisiin. Korjausvelkaan annettu raha käytetään tehokkaasti ja vaikuttavasti, mutta kaikkia tärkeitä huonokuntoisia kohteita ei pystytä kunnostamaan.

Toimenpiteiden valinta perustuu jatkuvaan arviointiin

Liikenneverkon korjausvelkaa vähentävät toimenpiteet suunnitellaan strategisten suuntaviivojen mukaan. Toimenpiteiden valintakriteereinä ovat asiakkaiden tarpeet, korjausvelan hallinta sekä digitalisaatio ja uudet palvelut. Korjausvelan rahoituksen kohdentamisessa olennaista on huolehtia elinkeinoelämän edellytyksistä sekä työssäkäyntialueiden liikenteen toimivuudesta. Elinkeinoelämän kannalta tärkeät kohteet tunnistetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Tätä kartoitusta ovat tehneet Liikennevirasto ja ELY-keskukset.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa