Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Liikenneturvallisuutta parannetaan "joululahjarahoilla" Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta teki joulukuussa 2021 hallituksen talousarvioesitykseen noin 40 miljoonan euron menolisäykset. Näillä niin sanotuilla joululahjarahoilla parannetaan liikenneturvallisuutta Lappeenrannassa, Parikkalassa, Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Kouvolassa.

Rahoilla on tarkoitus muun muassa tukea koronan jälkihoitoa, parantaa väyläverkon kuntoa sekä edistää kansalaisjärjestöjen toimintaa ja luonnossa liikkumista. Suurin kokonaisuus on liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja pyöräilyä parantavat väylähankkeet, joihin valiokunta teki 19 miljoonan euron lisäyksen. Näillä rahoilla parannetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella kuusi hanketta:

Maantien 14821 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Talpionmäentie - Latutie, Lappeenranta

  • Kevyen liikenteen olosuhteet ovat puutteelliset kylätaajaman nauhamaisen tienvarsiasutuksen kohdalla. Kohteen kautta kulkee raskaan liikenteen maa-aines- ja raakapuukuljetuksia. Liikenneturvallisuus on heikko erityisesti Kasukkalan koulun kohdalla.
  • Maantien 14821 pohjoisreunaan rakennettaan 1,65 km pitkä, pääosin erillinen kevyen liikenteen väylä sisältää myös Kasukkalan koulun kohdan suojatie-, pysäkki- ja liittymäjärjestelyt.
  • Hanke voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan vuoden 2022 loppuun mennessä.
  • Hankkeelle on myönnetty joulukuussa 2020 jakovarahankkeiden rahoituksena yhteensä 370 000 €. Hanke sai viime joulukuussa lisää jakovarahankkeiden rahoitusta 500 000 €, joten nyt koko hanke on mahdollista rakentaa tänä vuonna. Kustannusarvio on 800 000 €.

Vt 6 liittymien parantamiset Ruokolahdella ja Parikkalassa (3 kohdetta):

 • vt 6 ja mt 4063 Särkilahdentien liittymä - kääntymiskaista vasemmalle Imatran suunnasta
  • Parannushankkeessa valtatielle 6 toteutetaan kääntymiskaista vasemmalle Särkilahdentielle. Lisäksi liittymässä oleva linja-autopysäkki muutetaan olalliseksi ja liittymäalueen valaistus uusitaan.
  • Kustannusarvio on 210 000 €.
 • vt 6 ja Lohelan liittymä - väistötila ja pysäköintialueen liikenteen ohjaus
  • Parannushankkeessa toteutetaan väistötila Joensuun suunnasta tultaessa. Lisäksi levähdysalueen liikenne yksisuuntaistetaan ja opastusta parannetaan.
  • Kustannusarvio on 60 000 €.
 • vt 6 ja Rönkkösen patsaspuiston liittymä - väistötila ja pysäköintialueen liikenteen ohjaus
  • Parannushankkeessa toteutetaan väistötila Joensuun suunnasta tultaessa. Lisäksi levähdysalueen liikenne yksisuuntaistetaan, pysäköintiä selkiytetään ja opastusta parannetaan.
  • Kustannusarvio on 80 000 €.

Näille myönnettiin joulukuussa jakovarahankkeiden rahoitusta yhteensä 350 000 €. Tarkoituksena on toteuttaa em. kohteet tänä vuonna.

Maantien 370 (Valkealan väylän) jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentaminen Ravikylän kohdalle, Kouvola

  • Hankkeen kustannusarvio on 500 000 €.
  • Sai joulukuussa jakovarahankkeiden rahoitusta 500 000 €. Tiesuunnitelma on vielä hyväksymiskäsittelyssä, mutta tarkoituksena on päästä kilpailuttamaan urakka vielä kevään aikana.

Mt 408 ja Mt 409 kevyen liikenteen järjestelyt, Savitaipale

  • Sai joulukuussa jakovarahankkeiden rahoitusta 450 000 €.
  • Hankkeen kustannusarvio on 840 000 €.
  • Kunta on luvannut osallistua rakentamiseen 250 000 eurolla.
  • Tiesuunnitelma on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn kesään mennessä, jolloin rakentaminen on mahdollista käynnistää vielä tänä vuonna.