Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Liikennelupien suoritemaksuja tarkistettu

Liikennelupien suoritemaksujen tasoa on tarkistettu ELY-keskusten maksupolitiikan ja kustannusseurannan perusteella. Suurimmat yksittäiset muutokset on tehty tavaraliikennelupien suoritemaksuihin.

Osaa liikennelupien suoritemaksuista on voitu pienentää, koska toiminnan sähköistämisen ja keskittämisen myötä lupien tuotantokustannukset ovat pienentyneet. Tavaraliikenteen suoritemaksuja on tarkistettu alaspäin, ja tavara- ja joukkoliikenteen vuosittaiset valvontamaksut on poistettu kokonaan. Myös taksiliikenneluvan haltijoiden vuosittaista valvontamaksua on tarkistettu alaspäin.

Lue lisää liikennelupien suoritemaksujen muutoksista:

 


Alueellista tietoa