Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Liikennejärjestelmäsuunnittelu luo pohjan maakunnan liikenteen kehittämiselle (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ovat käynnistäneet työn Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiseksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on maakunnan pitkän tähtäimen liikenteen monialainen kehittämissuunnitelma.

  • Liikennejärjestelmätyö on merkittävää, sillä viime kädessä tähän työskentelyyn pohjautuvat kaikki laajemmat liikenteen kehittämisinvestoinnit. Saimme Etelä-Pohjanmaalla hiljattain hyviä uutisia valtion lisätalousarviossa vt 19 parantamisesta, tämä on pitkään ollut yksi keskeinen hanke liikennejärjestelmäsuunnittelussa, toteaa Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää maantieverkon kehittämisen lisäksi muutkin kulkumuodot ja uudet liikenteen palvelut. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on ennen kaikkea kokonaisuus, jossa tarkastellaan kaikkia liikennemuotoja käyttäjineen, toimijoineen ja liikennevälineineen. Uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma katsoo tulevaisuuteen, jossa myös ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävien liikkumistapojen teemat ovat vahvasti esillä.

  • Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkäjänteistä työtä. Uudessa päivityksessä kiinnitämme erityistä huomiota toimenpiteiden mitattavuuteen. Selkeän mittariston avulla voimme seurata valittujen toimenpiteiden tehokkuutta ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Jarmo Salo toteaa.

Liikennejärjestelmätyössä pyritään kehittämään tulevaisuuteen jatkuvan liikennejärjestelmätyön malli, jolloin seurantaa tehdään jatkuvasti ja suunnitelmaa on mahdollisuus päivittää tarpeen mukaan. Suunnitelma pysyy näin jatkuvasti ajantasaisena. Etelä-Pohjanmaan edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin vuonna 2014 ja siihen tehtiin ensimmäinen päivitys vuonna 2017.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys pyritään toteuttamaan laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Työtä ohjaa Etelä-Pohjanmaan liiton koordinoima liikennejärjestelmätyöryhmä. Hankkeesta tiedotetaan työn aikana tiedottein, Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen internet-sivustojen ja sosiaalisen median kautta. Aikataulun mukaan työ valmistuu helmikuussa 2021.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen toteuttaa WSP Finland Oy yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa.

 

Hankkeesta lisätietoja antavat:

Antti Saartenoja, suunnittelujohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto, puh. 050 3479 845, etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Jarmo Salo, liikennejärjestelmäyksikön päällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 754, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Juha Mäkinen, projektipäällikkö, WSP Finland Oy, puh. +358 207 864 11, etunimi.sukunimi@wsp.com

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)