Navigointivalikko

Liikenne_Sijoituslupa_sähkö,_tele,_kaukolämpö_ja_maakaasu-ingressi

Sijoituslupa sähkö, tele, kaukolämpö ja maakaasu

Sijoituslupien käsittelyaika

19.10.2020

Mikäli lähetät hakemuksen nyt, hakemuksen arvioitu käsittelyaika on noin 2 - 3 viikkoa.

Mikäli hakemuksesi sisältään vain uuden sähkö- ja teleliittymän tai esim. enintään 3 alitusta tai ylitystä, hakemuksen arvioitu käsittelyaika on noin 2 - 3 viikkoa.

Ajankohtaista tietoa

31.8.2020 Muuntamon poikkeuslupa

Mikäli haet poikkeuslupaa puistomuuntamolle sijoituslupahakemuksen yhteydessä, toimita hakemuksen mukana kaikki poikkeuslupahakemuksen edellyttämät liitteet, myös naapurin kuulemislausunto paikallisen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta.

Tarkempia tietoja poikkeusluvan hakemisesta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

13.11.2019 Muutoksia maantien suoja-alueen leveyteen

Mikäli Tierekisterissä tietolajissa 305 (Suoja-alue) ei ole mainintaa suoja-alueen leveydestä, on suoja-alueen leveys seuraava:

 • Moottori- ja moottoriliikenneteillä suoja-alueen leveys on 50 metriä lähimmän ajoradan keskilinjasta.
 • Valta- ja kantateillä suoja-alueen leveys on 30 metriä ajoradan keskilinjasta.
 • Seutu- ja yhdysteillä suoja-alueen leveys on 20 metriä ajoradan keskilinjasta.

22.5.2019 Uusi sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön UUTTA!

Uuden sähköisen asiointipalvelun avulla on mahdollista hakea sijoituslupaa sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sekä kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittamiselle maanteiden tiealueille. Ilmoitusmenettely ei sisälly uuteen asiointipalveluun, vaan ilmoitukset tehdään edelleenkin käyttäen ELY-keskuksen verkkosivuilta löytyvää sähköistä ilmoituslomaketta. Sijoituslupia voi vielä toistaiseksi hakea myös nykyisin käytössä olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella. 

Huomioitavaa on, että sähköinen asiointipalvelu ei ole vielä valmis ja sitä tullaan edelleen kehittämään mm. asiakaspalautteiden avulla. Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen

 • johdot@ely-keskus.fi

Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

24.4.2019 Tulevien tiehankkeiden selvittämiseen muutoksia 1.5. lähtien

Tulevat tiehankkeet tulee selvittää 1.5.2019 lähtien sekä Liikenne- ja Viestintävirasto TRAFICOMin Verkkotietopisteestä että Väyläviraston laajasta hankekartasta. Suunnittelijan työkalupakki -sivulle tullaan lisäämään linkit molempiin sovelluksiin. Samalla vanhat ELY-kohtaiset hankelistat- ja -kartat poistuvat käytöstä.

8.3.2019 Esiselvitysten tarkistuslista pakolliseksi liitteeksi

Esiselvitysten tarkistuslista on 1.1.2019 alkaen pakollinen liite kaikkien johtojen ja kaapeleiden (sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu ja vesi/viemäri) sijoituslupahakemuksissa ja ilmoituksissa. Listan avulla pyritään vähentämään lisätietopyyntöjä ja näin nopeuttamaan hakemusten käsittelyä sekä vähentämään kielteiseen lupapäätökseen johtavia ilmoituksia. Listan täyttämällä kaikkia suunnittelussa huomioituja esiselvitysliitteitä ei tarvitse toimittaa.

Sijoituslupahakemuksissa puuttuvia lisätietoja voi toimittaa oma-aloitteisesti osoitteeseen:

 • johdot@ely-keskus.fi

Aihekenttään tulee merkitä hakemuksen diaarinumero tai verkonhaltija, tienumero ja kunta. Ilmoituksia ei voi täydentää jälkikäteen.

Milloin tarvitsen luvan?

Tarvitset sijoitusluvan aina kun olet sijoittamassa sähkö- ja telekaapeleita ja -ilmajohtoja sekä kaukolämpöjohtoja tai maakaasuputkia tiealueelle. Tiealueen ulkopuolelle sijoitettavalle ilmajohdolle tarvitset sijoitusluvan silloin, kun ilmajohdon johtoalue ulottuu tiealueelle.

Lupapäätös sisältää:

 1. luvan sijoittaa kaapeleita, johtoja ja putkia sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle.
 2. luvan työskennellä tiealueella.
 3. tarvittaessa luvan työnaikaiseen nopeusrajoituksen alentamiseen.

Lupahakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Poikkeuksen muodostavat tievalaistuskaapelit, joiden sijoittamisesta tiealueelle verkonhaltija sopii alueellisen ELY-keskuksen tievalaistus- tai sähkövastaavan kanssa. Valaistussuunnitelman käsittelyn yhteydessä voidaan sopia myös valaisinkeskuksen syöttökaapelin sijoittamisesta. Pelkälle syöttökaapelille sijoitusluvan myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Mitä sijoituslupa maksaa?

 Sijoitusluvan hinta määräytyy tien pituussuuntaisen asennuksen pituuden sekä alitusten/ylitysten määrän mukaan.

Hakemusten käsittelyn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että yksi hakemus kattaa yhden yhtenäisen työkohteen tai enintään 50 000 metrin osuuden siitä ja/tai enintään 100 alitusta tai ylitystä. Mikäli hakemus on tätä laajempi, jaa hakemus useaan osaan ennen hakemuksen lähettämistä.

Sijoituslupahakemuksen sisältö ja hinta

Sähkö, tele, kaukolämpö ja maakaasu

 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 500 m matkalla ja/tai enintään 3 alitusta tai ylitystä. Sisältää yhden maastokatselmuksen: 410 €.
 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 5 000 m matkalla ja/tai enintään 20 alitusta tai ylitystä. Sisältää kolme maastokatselmusta: 1 300 €.
 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 50 000 m ja/tai entintään 100 alitusta tai ylitystä. Sisältää neljä maastokatselmusta: 2 400 €.

Hakemuksen reitin pituuden ylittäessä 50 000 m tai sisältäessä yli 100 alitusta tai ylitystä, reitti jaetaan useaksi hakemukseksi ja luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta. 

 • Kielteinen päätös: 50 €.

Maastokatselmukset

 •  Erillinen maastokatselmus työmaalla: 200 €.

Millä lomakkeella haen sijoituslupaa?

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Uuden sähköisen asiointipalvelun avulla voit hakea sijoituslupaa sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sekä kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittamiselle maanteiden tiealueille. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Ennen luvan hakemista tarvitset valtuutuksen siltä yritykseltä, jolle olet hakemassa lupaa.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Sähköistä asiointipalvelua tullaan edelleen kehittämään mm. asiakaspalautteiden avulla. Voit siis vaikuttaa palvelun sisältöön ja toimintaan antamalla palautetta. Palautetta palvelusta voit lähettää osoitteeseen johdot@ely-keskus.fi. Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

Voit käyttää myös sähköisesti täytettävää tai tulostettavaa lomaketta. Sähköisen hakemuslomakkeen liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 32 Mt. Huomioithan että osaksi täytettyä lomaketta ei ole mahdollista tallentaa keskeneräisenä, ja että menetät lomakkeeseen täytetyt tiedot ja liitteet, mikäli et ole lähettänyt lomaketta 30 minuutin kuluessa.

Mikäli käytät tulostettavaan lomaketta, huomioithan että lomakkeen ja sen liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko voi olla enintään 10 Mt, mikäli lähetät hakemuksen ja sen liitteet sähköpostilla.

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen?

Selvitä sijoitusluvan myöntämisen edellytykset, tee kaikki vaadittavat esiselvitykset ja täytä hakemuslomake sähköisessä asiointijärjestelmässä huolellisesti. Liitä hakemukseen kaikki alla olevassa luettelossa mainitut liitteet pdf-muodossa.

Liitä hakemukseen:

 • Esiselvitysten tarkistuslista (sähköisessä asiointijärjestelmässä sisältyy lomakkeeseen)
 • Lähestymiskartat noin mittakaavassa 1:200 000 ja 1:50 000
 • Suunnitelmakartta/-kartat johdon/kaapelin/putken sijoittamisesta tiealueelle tai tiealueen läheisyyteen  (suunnitelmakartat esim. 1:5 000 ja kaava-alueilla 1:2 000)
 • Maaperäkartta
 • Perustelut, mikäli kaapelit on tarkoitus sijoittaa Liikenneviraston määräyksen tai ohjeen vastaisesti
 • Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma (sähköisessä asiointijärjestelmässä sisältyy lomakkeeseen)
 • Työsuunnitelmat ja -menetelmät sekä valokuvat erikoiskohteista (tieto reitillä olevista pohjavedensuojauksista,  paalutuksista, rummuista jne.)
 • Poikkileikkauskuvat alitus-/ylityskohdista
 • Siltakiinnityssuunnitelma ja silta-asiantuntijan lausunto (jos kaapeli, johto tai putki on tarkoitus kiinnittää siltaan)
 • Esikatselmusmuistio, jos esikatselmus on pidetty
 • Mahdolliset poikkeuslupahakemuksen liitteet

Edellä mainittujen liitteiden lisäksi voit liittää hakemukseen myös muita liitteitä, jos katsot että ne helpottavat hakemuksen käsittelyä. Merkitse aina olemassa olevat maanalaiset kaapelit, johdot ja putket suunnitelmakarttoihin.

Esiselvitykset ennen hakemuksen lähettämistä

Tee esiselvitykset aina ennen kuin lähetät hakemuksen. Ennen mahdollisen esikatselmuksen pitämistä selvitä aina esiselvityksistä kohdat 1 - 5. Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohjeesta löydät tarvittavat esiselvitykset malliesimerkein: Missä muodossa selvitykset esitetään ja milloin niitä ei tarvitse tehdä. Yleislistan vaadittavista esiselvityksistä löydät ohjeen sivulta 5.

Kaikki esiselvitykset eivät aina ole tarpeellisia. Pelkkiä alituksia, olemassa olevaan putkeen sijoittamista sekä ilmajohtoasennuksia koskevat esiselvitykset löydät ohjeen sivuilla 6 ja 7. Myös Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää.

Linkit pohjavedensuojauskarttaan ja tuleviin tiehankkeisiin löydät Suunnittelijan työkalupakki -sivulta, josta pääset selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli suunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, selvitä suojauksen tai tiehankkeen vaikutukset reittiin paikallisen ELY-keskuksen kirjaamon kautta tai tiehankkeen yhteyshenkilöltä.

Kun olet tehnyt tarvittavat esiselvitykset, sen jälkeen voit tarvittaessa kutsua tarvittaessa koolle esikatselmuksen, jossa sijoitusehdotus käydään läpi alueellisen ELY-keskuksen edustajan kanssa. ELY-keskuksen edustajan yhteystiedot saat Liikenteen asiakaspalvelusta, mikäli et niitä jo entuudestaan tiedä. Esikatselmus on tarpeellinen esimerkiksi silloin, jos kaapeleita, johtoja tai putkia voida sijoittaa Liikenneviraston määräyksen ja ohjeiden mukaisesti. Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa tarkastetaan, voidaanko johdot, kaapelit tai putket sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Tee lopullinen sijoitussuunnitelma vasta esikatselmuksen jälkeen ja liitä katselmusmuistio hakemuksen liitteeksi.

Poikkeuslupahakemus muuntamolle

Rakennuksen tai rakennelman pitäminen suoja-alueella on lain mukaan kielletty. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos rakennus/rakennelma ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Hakemuksessa on aina perusteltava, miksi poikkeuslupaa haetaan.

Poikkeuslupaa suositellaan haettavaksi erikseen, mutta sitä voi hakea myös sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Sijoituslupahakemuksen mukana tulee toimittaa poikkeuslupahakemuksen edellyttämät liitteet.

Tarkempia tietoja maantien suoja-alueesta ja siitä, mistä voit selvittää suoja-alueen leveyden, löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Tarkempia tietoja poikkeusluvan hakemisesta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Liittymälupahakemus muuntamolle

Mikäli muuntamoa varten on tarpeen rakentaa uusi tieliittymä tai olemassa olevan liittymän käyttötarkoitus muuttuu, hae aina erillinen lupa uudelle tieliittymälle tai käyttötarkoituksen muutoslupa olemassa olevalle liittymälle. Jokaisesta liittymästä tehdään erillinen lupapäätös ja peritään päätöskohtainen maksu. Tarkempia tietoja liittymäluvasta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Kuinka kauan lupapäätös on voimassa?

Lupapäätöksen sisältämät työt on aloitettava kahden vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä ja työt on tehtävä loppuun kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä. Muutoin lupa tulee hakea uudestaan niiltä osin, kun työtä ei ehditty tekemään valmiiksi. Loppukatselmuksen pitämisen jälkeen tapahtuvat muutokset reittiin vaativat aina kokonaan uuden sijoitusluvan hakemisen.

HUOM! Ethän lähetä tiedusteluja lupakäsittelijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin, sillä silloin asian käsittelyyn voi tulla pitkä viive loman tai muiden poissaolojen takia.

Muutokset jo lähetettyyn sijoituslupahakemukseen

Mikäli olet jo lähettänyt sijoituslupahakemuksen, voit toimittaa lisätietoja osoitteeseen

 • johdot@ely-keskus.fi

Sähköpostin koko saa olla enintään 10 Mt. Aihekenttään tulee merkitä vähintään verkonhaltija, tienumerot ja kunta. Jos hakemuksen diaarinumero on tiedossasi, merkitse myös se viestiin.

Muutokset jo myönnettyyn sijoituslupaan

Mikäli sijoituslupa on jo myönnetty, siihen voi tehdä lupapäätöksessä mainittuja vähäisiä muutoksia ottamalla yhteyttä lupapäätöksessä mainittuun ELY-keskuksen edustajaan. Mikäli kyseessä on vähäistä suurempi muutos, silloin muutoksen osalta tulee tehdä kokonaan uusi sijoituslupahakemus.

Yhteydenotot

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun. Asiakaspalvelusta voit selvittää myös esim. alueellisen silta-asiantuntijan tai hoitourakan yhteyshenkilön.

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Chat -palvelu arkisin klo 12 - 16

0295 020 600 ma - pe klo 9 - 16 (pvm/mpm)

 Sijoituslupamenettelyssä sovellettavat lait, määräykset ja ohjeet

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 2005/503

Liikenneviraston määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 12.8.2018 (LIVI/44/06.04.01/2018)

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 23.10.2018

Liikenneviraston ohje LIVI/529/06.02.00/2016 korvaa sopimusmenettelyä koskevat kohdat ja sopimusmallit ohjeissa

 • Maakaasujohdot ja maantiet 17.12.2009
 • Kaukolämpöjohdot ja maantiet 21.12.2005

Muilta osin edellä mainitut ohjeet pysyvät voimassa.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Sijoituslupa sähkö, tele, kaukolämpö ja maakaasu

Sijoituslupien käsittelyaika

19.10.2020

Mikäli lähetät hakemuksen nyt, hakemuksen arvioitu käsittelyaika on noin 2 - 3 viikkoa.

Mikäli hakemuksesi sisältään vain uuden sähkö- ja teleliittymän tai esim. enintään 3 alitusta tai ylitystä, hakemuksen arvioitu käsittelyaika on noin 2 - 3 viikkoa.

Ajankohtaista tietoa

31.8.2020 Muuntamon poikkeuslupa

Mikäli haet poikkeuslupaa puistomuuntamolle sijoituslupahakemuksen yhteydessä, toimita hakemuksen mukana kaikki poikkeuslupahakemuksen edellyttämät liitteet, myös naapurin kuulemislausunto paikallisen ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta.

Tarkempia tietoja poikkeusluvan hakemisesta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

13.11.2019 Muutoksia maantien suoja-alueen leveyteen

Mikäli Tierekisterissä tietolajissa 305 (Suoja-alue) ei ole mainintaa suoja-alueen leveydestä, on suoja-alueen leveys seuraava:

 • Moottori- ja moottoriliikenneteillä suoja-alueen leveys on 50 metriä lähimmän ajoradan keskilinjasta.
 • Valta- ja kantateillä suoja-alueen leveys on 30 metriä ajoradan keskilinjasta.
 • Seutu- ja yhdysteillä suoja-alueen leveys on 20 metriä ajoradan keskilinjasta.

22.5.2019 Uusi sähköinen asiointipalvelu on otettu käyttöön UUTTA!

Uuden sähköisen asiointipalvelun avulla on mahdollista hakea sijoituslupaa sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sekä kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittamiselle maanteiden tiealueille. Ilmoitusmenettely ei sisälly uuteen asiointipalveluun, vaan ilmoitukset tehdään edelleenkin käyttäen ELY-keskuksen verkkosivuilta löytyvää sähköistä ilmoituslomaketta. Sijoituslupia voi vielä toistaiseksi hakea myös nykyisin käytössä olevalla sähköisellä hakemuslomakkeella. 

Huomioitavaa on, että sähköinen asiointipalvelu ei ole vielä valmis ja sitä tullaan edelleen kehittämään mm. asiakaspalautteiden avulla. Palautetta palvelusta voi lähettää osoitteeseen

 • johdot@ely-keskus.fi

Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

24.4.2019 Tulevien tiehankkeiden selvittämiseen muutoksia 1.5. lähtien

Tulevat tiehankkeet tulee selvittää 1.5.2019 lähtien sekä Liikenne- ja Viestintävirasto TRAFICOMin Verkkotietopisteestä että Väyläviraston laajasta hankekartasta. Suunnittelijan työkalupakki -sivulle tullaan lisäämään linkit molempiin sovelluksiin. Samalla vanhat ELY-kohtaiset hankelistat- ja -kartat poistuvat käytöstä.

8.3.2019 Esiselvitysten tarkistuslista pakolliseksi liitteeksi

Esiselvitysten tarkistuslista on 1.1.2019 alkaen pakollinen liite kaikkien johtojen ja kaapeleiden (sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu ja vesi/viemäri) sijoituslupahakemuksissa ja ilmoituksissa. Listan avulla pyritään vähentämään lisätietopyyntöjä ja näin nopeuttamaan hakemusten käsittelyä sekä vähentämään kielteiseen lupapäätökseen johtavia ilmoituksia. Listan täyttämällä kaikkia suunnittelussa huomioituja esiselvitysliitteitä ei tarvitse toimittaa.

Sijoituslupahakemuksissa puuttuvia lisätietoja voi toimittaa oma-aloitteisesti osoitteeseen:

 • johdot@ely-keskus.fi

Aihekenttään tulee merkitä hakemuksen diaarinumero tai verkonhaltija, tienumero ja kunta. Ilmoituksia ei voi täydentää jälkikäteen.

Milloin tarvitsen luvan?

Tarvitset sijoitusluvan aina kun olet sijoittamassa sähkö- ja telekaapeleita ja -ilmajohtoja sekä kaukolämpöjohtoja tai maakaasuputkia tiealueelle. Tiealueen ulkopuolelle sijoitettavalle ilmajohdolle tarvitset sijoitusluvan silloin, kun ilmajohdon johtoalue ulottuu tiealueelle.

Lupapäätös sisältää:

 1. luvan sijoittaa kaapeleita, johtoja ja putkia sekä niihin liittyviä laitteita tiealueelle.
 2. luvan työskennellä tiealueella.
 3. tarvittaessa luvan työnaikaiseen nopeusrajoituksen alentamiseen.

Lupahakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Poikkeuksen muodostavat tievalaistuskaapelit, joiden sijoittamisesta tiealueelle verkonhaltija sopii alueellisen ELY-keskuksen tievalaistus- tai sähkövastaavan kanssa. Valaistussuunnitelman käsittelyn yhteydessä voidaan sopia myös valaisinkeskuksen syöttökaapelin sijoittamisesta. Pelkälle syöttökaapelille sijoitusluvan myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Mitä sijoituslupa maksaa?

 Sijoitusluvan hinta määräytyy tien pituussuuntaisen asennuksen pituuden sekä alitusten/ylitysten määrän mukaan.

Hakemusten käsittelyn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että yksi hakemus kattaa yhden yhtenäisen työkohteen tai enintään 50 000 metrin osuuden siitä ja/tai enintään 100 alitusta tai ylitystä. Mikäli hakemus on tätä laajempi, jaa hakemus useaan osaan ennen hakemuksen lähettämistä.

Sijoituslupahakemuksen sisältö ja hinta

Sähkö, tele, kaukolämpö ja maakaasu

 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 500 m matkalla ja/tai enintään 3 alitusta tai ylitystä. Sisältää yhden maastokatselmuksen: 410 €.
 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 5 000 m matkalla ja/tai enintään 20 alitusta tai ylitystä. Sisältää kolme maastokatselmusta: 1 300 €.
 • Tien pituussuuntaista johtoa tai kaapelia enintään 50 000 m ja/tai entintään 100 alitusta tai ylitystä. Sisältää neljä maastokatselmusta: 2 400 €.

Hakemuksen reitin pituuden ylittäessä 50 000 m tai sisältäessä yli 100 alitusta tai ylitystä, reitti jaetaan useaksi hakemukseksi ja luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta. 

 • Kielteinen päätös: 50 €.

Maastokatselmukset

 •  Erillinen maastokatselmus työmaalla: 200 €.

Millä lomakkeella haen sijoituslupaa?

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Uuden sähköisen asiointipalvelun avulla voit hakea sijoituslupaa sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sekä kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittamiselle maanteiden tiealueille. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Ennen luvan hakemista tarvitset valtuutuksen siltä yritykseltä, jolle olet hakemassa lupaa.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Sähköistä asiointipalvelua tullaan edelleen kehittämään mm. asiakaspalautteiden avulla. Voit siis vaikuttaa palvelun sisältöön ja toimintaan antamalla palautetta. Palautetta palvelusta voit lähettää osoitteeseen johdot@ely-keskus.fi. Järjestelmän kehittämisestä aiheutuu ajoittain lyhyitä katkoja, joista ilmoitetaan ennakkoon asiointipalvelun etusivun yläpalkissa.

Voit käyttää myös sähköisesti täytettävää tai tulostettavaa lomaketta. Sähköisen hakemuslomakkeen liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 32 Mt. Huomioithan että osaksi täytettyä lomaketta ei ole mahdollista tallentaa keskeneräisenä, ja että menetät lomakkeeseen täytetyt tiedot ja liitteet, mikäli et ole lähettänyt lomaketta 30 minuutin kuluessa.

Mikäli käytät tulostettavaan lomaketta, huomioithan että lomakkeen ja sen liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko voi olla enintään 10 Mt, mikäli lähetät hakemuksen ja sen liitteet sähköpostilla.

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen?

Selvitä sijoitusluvan myöntämisen edellytykset, tee kaikki vaadittavat esiselvitykset ja täytä hakemuslomake sähköisessä asiointijärjestelmässä huolellisesti. Liitä hakemukseen kaikki alla olevassa luettelossa mainitut liitteet pdf-muodossa.

Liitä hakemukseen:

 • Esiselvitysten tarkistuslista (sähköisessä asiointijärjestelmässä sisältyy lomakkeeseen)
 • Lähestymiskartat noin mittakaavassa 1:200 000 ja 1:50 000
 • Suunnitelmakartta/-kartat johdon/kaapelin/putken sijoittamisesta tiealueelle tai tiealueen läheisyyteen  (suunnitelmakartat esim. 1:5 000 ja kaava-alueilla 1:2 000)
 • Maaperäkartta
 • Perustelut, mikäli kaapelit on tarkoitus sijoittaa Liikenneviraston määräyksen tai ohjeen vastaisesti
 • Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma (sähköisessä asiointijärjestelmässä sisältyy lomakkeeseen)
 • Työsuunnitelmat ja -menetelmät sekä valokuvat erikoiskohteista (tieto reitillä olevista pohjavedensuojauksista,  paalutuksista, rummuista jne.)
 • Poikkileikkauskuvat alitus-/ylityskohdista
 • Siltakiinnityssuunnitelma ja silta-asiantuntijan lausunto (jos kaapeli, johto tai putki on tarkoitus kiinnittää siltaan)
 • Esikatselmusmuistio, jos esikatselmus on pidetty
 • Mahdolliset poikkeuslupahakemuksen liitteet

Edellä mainittujen liitteiden lisäksi voit liittää hakemukseen myös muita liitteitä, jos katsot että ne helpottavat hakemuksen käsittelyä. Merkitse aina olemassa olevat maanalaiset kaapelit, johdot ja putket suunnitelmakarttoihin.

Esiselvitykset ennen hakemuksen lähettämistä

Tee esiselvitykset aina ennen kuin lähetät hakemuksen. Ennen mahdollisen esikatselmuksen pitämistä selvitä aina esiselvityksistä kohdat 1 - 5. Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohjeesta löydät tarvittavat esiselvitykset malliesimerkein: Missä muodossa selvitykset esitetään ja milloin niitä ei tarvitse tehdä. Yleislistan vaadittavista esiselvityksistä löydät ohjeen sivulta 5.

Kaikki esiselvitykset eivät aina ole tarpeellisia. Pelkkiä alituksia, olemassa olevaan putkeen sijoittamista sekä ilmajohtoasennuksia koskevat esiselvitykset löydät ohjeen sivuilla 6 ja 7. Myös Esiselvitysten tarkistuslistaa kannattaa hyödyntää.

Linkit pohjavedensuojauskarttaan ja tuleviin tiehankkeisiin löydät Suunnittelijan työkalupakki -sivulta, josta pääset selvittämään vaaditut tiedot itse. Mikäli suunnitellulla reitillä on pohjavedensuojaus tai tiehanke, selvitä suojauksen tai tiehankkeen vaikutukset reittiin paikallisen ELY-keskuksen kirjaamon kautta tai tiehankkeen yhteyshenkilöltä.

Kun olet tehnyt tarvittavat esiselvitykset, sen jälkeen voit tarvittaessa kutsua tarvittaessa koolle esikatselmuksen, jossa sijoitusehdotus käydään läpi alueellisen ELY-keskuksen edustajan kanssa. ELY-keskuksen edustajan yhteystiedot saat Liikenteen asiakaspalvelusta, mikäli et niitä jo entuudestaan tiedä. Esikatselmus on tarpeellinen esimerkiksi silloin, jos kaapeleita, johtoja tai putkia voida sijoittaa Liikenneviraston määräyksen ja ohjeiden mukaisesti. Maastossa tehtävässä esikatselmuksessa tarkastetaan, voidaanko johdot, kaapelit tai putket sijoittaa suunniteltuun paikkaan. Tee lopullinen sijoitussuunnitelma vasta esikatselmuksen jälkeen ja liitä katselmusmuistio hakemuksen liitteeksi.

Poikkeuslupahakemus muuntamolle

Rakennuksen tai rakennelman pitäminen suoja-alueella on lain mukaan kielletty. ELY-keskus voi erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos rakennus/rakennelma ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Hakemuksessa on aina perusteltava, miksi poikkeuslupaa haetaan.

Poikkeuslupaa suositellaan haettavaksi erikseen, mutta sitä voi hakea myös sijoituslupahakemuksen yhteydessä. Sijoituslupahakemuksen mukana tulee toimittaa poikkeuslupahakemuksen edellyttämät liitteet.

Tarkempia tietoja maantien suoja-alueesta ja siitä, mistä voit selvittää suoja-alueen leveyden, löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Tarkempia tietoja poikkeusluvan hakemisesta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Liittymälupahakemus muuntamolle

Mikäli muuntamoa varten on tarpeen rakentaa uusi tieliittymä tai olemassa olevan liittymän käyttötarkoitus muuttuu, hae aina erillinen lupa uudelle tieliittymälle tai käyttötarkoituksen muutoslupa olemassa olevalle liittymälle. Jokaisesta liittymästä tehdään erillinen lupapäätös ja peritään päätöskohtainen maksu. Tarkempia tietoja liittymäluvasta löydät alla olevasta linkistä, joka avautuu uuteen välilehteen.

Kuinka kauan lupapäätös on voimassa?

Lupapäätöksen sisältämät työt on aloitettava kahden vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä ja työt on tehtävä loppuun kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen päivämäärästä. Muutoin lupa tulee hakea uudestaan niiltä osin, kun työtä ei ehditty tekemään valmiiksi. Loppukatselmuksen pitämisen jälkeen tapahtuvat muutokset reittiin vaativat aina kokonaan uuden sijoitusluvan hakemisen.

HUOM! Ethän lähetä tiedusteluja lupakäsittelijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin, sillä silloin asian käsittelyyn voi tulla pitkä viive loman tai muiden poissaolojen takia.

Muutokset jo lähetettyyn sijoituslupahakemukseen

Mikäli olet jo lähettänyt sijoituslupahakemuksen, voit toimittaa lisätietoja osoitteeseen

 • johdot@ely-keskus.fi

Sähköpostin koko saa olla enintään 10 Mt. Aihekenttään tulee merkitä vähintään verkonhaltija, tienumerot ja kunta. Jos hakemuksen diaarinumero on tiedossasi, merkitse myös se viestiin.

Muutokset jo myönnettyyn sijoituslupaan

Mikäli sijoituslupa on jo myönnetty, siihen voi tehdä lupapäätöksessä mainittuja vähäisiä muutoksia ottamalla yhteyttä lupapäätöksessä mainittuun ELY-keskuksen edustajaan. Mikäli kyseessä on vähäistä suurempi muutos, silloin muutoksen osalta tulee tehdä kokonaan uusi sijoituslupahakemus.

Yhteydenotot

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun. Asiakaspalvelusta voit selvittää myös esim. alueellisen silta-asiantuntijan tai hoitourakan yhteyshenkilön.

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Chat -palvelu arkisin klo 12 - 16

0295 020 600 ma - pe klo 9 - 16 (pvm/mpm)

 Sijoituslupamenettelyssä sovellettavat lait, määräykset ja ohjeet

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 2005/503

Liikenneviraston määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 12.8.2018 (LIVI/44/06.04.01/2018)

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 23.10.2018

Liikenneviraston ohje LIVI/529/06.02.00/2016 korvaa sopimusmenettelyä koskevat kohdat ja sopimusmallit ohjeissa

 • Maakaasujohdot ja maantiet 17.12.2009
 • Kaukolämpöjohdot ja maantiet 21.12.2005

Muilta osin edellä mainitut ohjeet pysyvät voimassa.