Navigointivalikko

liikenne-yksityistieavustukset-valtionavustuskelpoisuuden hakeminen-ingressi

Valtionavustuskelpoisuus

Edellytys valtionavustuksen saamiselle on, että tie täyttää valtioavustuskelpoisuuden ehdot. Avustuskelpoisuus selvitetään avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä.

 

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot:

 • tielle on perustettu tiekunta ja
 • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Valtionavustuskelpoisia ovat sellaiset autolla ajokelpoiset yksityistiet:

 • jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja
 • jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai
 • joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta

Valtion avustusta ei myönnetä:

 • pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä olevalle tien osalle
 • pelkästään vapaa-ajan asuntoihin johtavalle tien osalle
 • asemakaava-alueella (pois lukien ranta-asemakaava) olevalle tielle tai tien osalle

Myönnetty valtionavustuskelpoisuus on voimassa niin kauan kuin tie täyttää avustuskelpoisuusehdot. Mikäli tältä osin tapahtuu muutoksia, täytyy tiekunnan toimittaa ELY-keskukselle uusi avustuskelpoisuushakemus. Tällaisia muutoksia ovat mm. pysyvästi asuttujen talouksien määrän muuttuminen ja tiekuntien yhdistäminen ja erottaminen.

Myönteinen avustuskelpoisuuspäätös ei merkitse vielä oikeutta parantamisavustukseen.

Hakeminen

Voit hakea valtionavustuskelpoisuutta Yksityisen tien valtioavustuskelpoisuus -lomakkeella, jonka löydät Lomakkeet -sivulta.

Hakemuksesi käsitellään keskitetysti Pirkanmaa ELY-keskuksessa. Lähetä hakemus osoitteella:

Pirkanmaan ELY
Yksityistieavustukset
PL 297, 33101 Tampere
Faksi: (03) 389 1603
sähköposti: yksityistiet (at) ely-keskus.fi

Hakemukseen tulee liittää:

 • kartta, johon on merkitty avustuskelpoiseksi haettavat tien osat ja tien vaikutusalueen pysyvä asutus
 • tietoimituspöytäkirja ja tietoimituskartta
 • karttaote maanmittaustoimiston yksityistierekisteristä
ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa

 • 0295 020 603 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)
 • liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi