Navigointivalikko

liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi

Tapahtuman liikennejärjestelyt

Ajankohtaista

1.6.2020 voimaan astuneeseen tieliikennelakiin tuli uusi liikennemerkki, tilapäinen opastusmerkki, jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä/kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia.  Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea lupa. Lupapäätös on maksullinen.

Hakemuslomakkeet muokataan vastaamaan uutta tieliikennelakia mahdollisimman pian. Tilapäistä opastusmerkkiä voi hakea siten, että kohtaan mihin voi kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä, kirjoittaa tiedon tilapäisen opastusmerkin hakemisesta. Huom! Jokaisen yleisötilaisuuden tai myyntitapahtuman viitoittamisesta tulee jättää oma hakemus ja jokaisesta tapahtumasta tehdään oma päätös.

Tilapäiset liikennemerkkijärjestelyt edellyttävät luvan

Jos tapahtuma edellyttää tilapäisiä liikennemerkkijärjestelyjä, lupaa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella tapahtuma järjestetään. Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2-4 viikkoa. Kevään ja kesän ruuhka-aikoina on syytä varautua pidempään käsittelyaikaan

HUOM! Hakemuksen käsittely kestää minimissään 3 arkipäivää.

Luvan hakeminen

Sähköinen asiointi nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti. Hakemuksen täyttämisen voit keskeyttää milloin vain ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset.

Vaihtoehtoinen asiointitapa

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää yllä luetellut tiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi. Tarvittaessa voit toimittaa hakemuksen myös postitse: Pirkanmaan ELY-keskus, Luvat, PL 297, 33101 TAMPERE.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja ajankohta
 • kartta, missä näkyy millä tieosuuksilla liikennemäärät lisääntyvät
 • tie/kunta
 • arvio tapahtuman kävijämäärästä
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • laskutusosoite
 • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus

Lupamaksut

 • Jos tapahtuman takia täytyy ainoastaan alentaa nopeusrajoitusta, maksua ei peritä.
 • paikallinen tapahtuma (1-4 kpl liikennemerkkejä) 50 €
 • alueellinen tapahtuma (5-20 kpl liikennemerkkejä) 200 €
 • laaja tapahtuma (yli 20 kpl liikennemerkkejä) 500 €
 • Kielteisen päätöksen käsittelymaksu 50 €

HUOM!  Jos tapahtuma edellyttää tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on sulkemiseen haettava erikseen lupa. 1.6.2020 alkaen lupaa tien sulkemiseen haetaan alueellisesta ELY-keskuksesta (ei enää poliisilta).

Tiekirkot

Tiekirkot viitoitetaan tilapäisellä opastusmerkillä kuten kausiluonteiset yleisötilaisuudet. Lupapäätös on maksullinen.

Tiekirkkojen tulee olla avoinna matkailijoiden poikkeamista ja hiljentymistä varten myös silloin, kun kirkossa ei ole kirkollisia toimituksia tai muita tapahtumia. Tiekirkkoviitoituksen edellytyksenä on mm., että tiekirkon on oltava mukana Kirkkopalveluiden julkaisemassa vuosittaisessa tiekirkkoesitteessä ja sillä tulee olla pysäköintialue, jonne viitoitusreitti johtaa.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Hakeminen

Jos tapahtuma ei edellytä tien sulkemista, lupaa voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen siihen ELY-keskukseen, jonka alueella tapahtuma järjestetään.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • tapahtuman luonne
 • ajankohta
 • tie/kunta
 • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

Jos tapahtuma vaatii tien sulkemisen muulta liikenteeltä, on lupa haettava kihlakunnan poliisilaitokselta. ELY-keskus antaa asiasta lausunnon.  

Asema- ja rakennuskaavan mukaisen kadun sulkemiseen luvan myöntää kunnan- tai kaupunginhallitus.

Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mittavia tapahtumia järjestettäessä puoli vuotta aikaisemmin. Luvan käsittelyyn tarvitaan aikaa. Samassa yhteydessä sovitaan myös tapahtuman opastamisesta.

Maksut

ELY-keskuksen myöntämä lupa maanteiden erikoiskäyttöön maksaa 110 euroa. Kielteinen lupapäätös maksaa 50 euroa. ELY-keskuksen antamat lausunnot ovat maksuttomia.