Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Leväseuranta käynnistyi - Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä (Pohjois-Pohjanmaa)

Sinileväseurannan ensimmäisellä viikolla yhdelläkään Pohjois-Pohjanmaan havaintopaikalla ei havaittu sinileviä.  Tilanne on tyypillinen alkukesälle. Runsaimmin sinileviä havaitaan lämpimän veden aikaan loppukesällä.  Alkukesällä männyn siitepöly vedessä muistuttaa sinilevää. Samaan aikaan siitepölyä on myös maalla kellertävinä hiukkasina erilaisilla pinnoilla. Sinilevien esiintymisen voimakkuuteen ja laajuuteen vaikuttavat veden ravinteisuuden ja lämpötilan lisäksi veden vaihtumisolosuhteet ja tuulisuus.

Kesällä 2020 säännöllisessä leväseurannassa on 26 havaintopaikkaa eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Merialueella on kuusi havaintopaikka. Koillismaalla seurantaa on yhdeksässä järvessä, Oulun seudulla neljässä ja eteläosalla kuudessa järvessä. Osa seurattavista havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta vuodesta 1998 lähtien.

Seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä lähes puolet havainnoitsijoista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita. 

Havainnoitsijat arvioivat silmämääräisesti havaintopaikan sinilevän määrän karkealla asteikolla kerran viikossa tiistain - keskiviikon aikana. Seurannan tulokset päivitetään Järvi- ja Meriwiki-verkkopalveluun sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen www-sivuille. Sinileväseuranta kertoo havaintopaikan levätilanteen havaintohetkellä, ei koko järven tai rannikkoalueen levätilannetta.

Levähaittaseuranta on osa valtakunnallista seurantaa, jonka avulla saadaan yleiskuva sinilevätilanteesta koko maassa. Seurantaan kuuluu lähes 400 havaintopaikkaa sisävesillä ja merialueilla.  Avomerellä sinilevätilannetta seurataan yhdistämällä tutkimusalus Arandan, matkustaja- ja kauppalaivoilla olevien jatkuvatoimisten mittalaitteiden, satelliittikuvien ja Rajavartiolaitoksen havaintoja. Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnallisesta sinilevätilanteesta torstaisin kesä-elokuun ajan. Seurantaa jatketaan viikoittain syyskuun loppuun asti.

Vesillä liikkujat voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintoja haluamastaan paikasta sekä tietoa lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti -sovelluksen kautta. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja täydentävät tilannekuvaa.

Lisätietoja:

Biologi Mirja Heikkinen, p.  0295 038 315, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)