Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Leväseuranta alkoi, Etelä-Savon järvissä ei ole toistaiseksi havaittu haitallisia leviä (Etelä-Savo)

Valtakunnallinen ja maakunnallinen leväseuranta on jälleen käynnistynyt. Etelä-Savon järvissä ei ole toistaiseksi havaittu merkittäviä sinileväesiintymiä, eikä ilmoituksia ole tullut muistakaan haitallisista leväesiintymistä. Tilanne on ajankohdalle tyypillinen keskimääräisissä sääolosuhteissa. Lähiviikkojen säät vaikuttavat levätilanteen kehittymiseen.

Vesien lämpötilat olivat toukokuun lopulla lähellä keskimääräistä tasoa. Suurten järvien pintalämpötilat ovat kesäkuun ensimmäisellä viikolla vaihdelleet 12-15 asteen välillä mm. järven koosta ja muista ominaisuuksista riippuen.

Etelä-Savon järvien levätilannetta seurataan tänä kesänä 17 järvikohteella. Havaintopaikat on valittu kuvaamaan Etelä-Savon yleistä levätilannetta. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden vedenlaatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwikiin

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka hoitaa tallennuksen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä.

Järvi-meriwikissä on työkaluja myös kansalaishavaintojen tallennukseen. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa Järvi-meriwikin havaintotyypeistä.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 4.6.- 27.8.2020. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Älä ui levävedessä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:  

Johtava asiantuntija Pertti Manninen Etelä-Savon ELY-keskus p 0295 024 209, pertti.manninen(at)ely-keskus.fi

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi

Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024029, liisa.muuri(at)ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)