Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lauttaranta- ja laituritöitä Nauvo-Korppoo -välillä, muutoksia lautta- ja yhteysalusliikenteeseen (Varsinais-Suomi)

Saaristotiellä (mt 180) Paraisilla tehdään Pärnäisten ja Retaisten rannoilla rantarakenteiden peruskorjaus- ja uudisrakennustöitä 1.7.2020-15.6.2021 välisenä aikana. Lauttaliikenne ohjataan urakan aikana kiertotielle molemmilla lauttarannoilla. Yhteysalusliikenteen järjestämisessä turvaudutaan 1.12.2020 alkaen poikkeusjärjestelyihin laiturin uusinnan aikana. Töiden aikana lauttojen ja yhteysaluksen aikatauluihin saattaa tulla muutoksia tai joitain vuoroja voidaan joutua perumaan. Töiden aikana TMFG:n tieliikennekeskus tiedottaa liikenteen häiriöistä 24h/vrk.

Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää Saaristotiellä Pärnäisten ja Retaisten rannoilla muutos- ja parannustöitä lauttarannoilla ja yhteysaluslaiturilla. Hankkeessa tehdään rantojen sähköistys- ja valaistustöitä sekä rakenteiden uusimista ja kenttätöitä, kuten pengerrys-, asfaltointi- ja tiemerkintätöitä.

Uusilla ja saneerattavilla rakenteilla korvataan nykyiset huonokuntoiset maatuet Pärnäisten ja Retaisten lauttarannoilla ja varmennetaan lauttaliikenteen toimivuutta rakentamalla toiset maatuet lauttarantoihin. ELY-keskus on parantanut lauttapaikkojen Korppoo-Norrskata-Houtskari ja Parainen-Nauvo välityskykyä, minkä johdosta Nauvo-Korppoo lauttapaikasta on muodostunut Saaristotien pullonkaula. Nyt rakennettavilla maatuilla mahdollistetaan uuden hybridilautan liikennöinti vuonna 2023 ja Saaristotien pullonkaulan poistaminen.

Lisäksi hankkeessa uusitaan Pärnäisten huonokuntoinen yhteysaluslaituri, rakennetaan toinen raskaskuljetusramppi ja pienvenelaituri sekä kunnostetaan ja päällystetään yhteysalusrannan parkkialue.

Hanke toteutetaan 1.7.2020–15.6.2021 välisenä aikana.

Liikennejärjestelyt

Lautta- ja yhteysalusliikennettä hoidetaan töiden aikana mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Lauttojen ja yhteysaluksen käyttäjiä pyydetään varautumaan liikennehäiriöihin sekä liikenteen ajoittaiseen ruuhkautumiseen töiden aikana. Myös voimassa oleviin lauttojen ja yhteysaluksen aikatauluihin saattaa tulla muutoksia ja vuoroja voidaan joutua perumaan.

Töiden aikana rannoilla joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joiden vuoksi kehotamme autoilijoita ja muita tienkäyttäjiä tarkkaavaisuuteen. Lauttarannoilla liikenne ohjataan väliaikaisille maatuille ja kiertoteille ajalla 1.7.2020-15.12.2020. Muutoksia yhteysalusliikenteeseen tulee ajalla 1.12.2020-15.5.2021, ja näistä muutoksista tiedotetaan erikseen.

Töiden aikana liikennekatkoksia saattaa esiintyä arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa. Töiden aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta-, yhteysalus- ja tieliikenteeseen. Liikennekatkoksia ei sallita perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Osa töistä on melua aiheuttavaa porapaalutusta. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Liikennekatkoksista tiedottaminen

TMFG:n tieliikennekeskus tiedottaa töiden aikaisista tieliikenteen katkoista. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, listalle voi ilmoittautua urakoitsijana toimivan Destia Oy:n työpäällikölle. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen.

Urakan päätoteuttajana toimii Destia Oy.

Lisätietoja

- Destia Oy: työpäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 167 8797, etunimi.sukunimi@destia.fi

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: tieinsinööri Tapani Jaakkola, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai p. 0295 020 600 (Liikenteen asiakaspalvelu)

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)