Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Lapväärtin tulvasuojeluun vaaditaan toimia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kristiinankaupungissa sijaitsevan Lapväärtin taajaman asukkaat ovat jättäneet Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle noin 800 asukkaan allekirjoittaman vetoomuksen, jossa vaaditaan pikaisia toimenpiteitä tulvariskien vähentämiseksi. Erityisesti vetoomuksessa toivotaan Lapväärtinjoen alaosan perkauksia.

Voimakkaiden sateiden seurauksena Lapväärtinjoen vedenkorkeus ja virtaama kasvoivat poikkeuksellisen suureksi viime lokakuussa ja tulvavedet aiheuttivat alueella merkittäviä haittoja. Vaikka useita kymmeniä kohteita onnistuttiin syksyllä suojaamaan, niin Lapväärtissä ja lähistöllä aiheutui tulvavahinkoja runsaalle 70 kohteelle, jotka olivat pääosin rakennuksia. Vahinkoarvioiden mukaan syksyn rakennusvahingot olivat noin miljoona euroa.  Tulvavahinkojen lisäksi syksyn tulvat aiheuttivat huomattavia satovahinkoja varsinkin perunantuotannolle.

Kun syystulvan jälkeiset korjaustyöt olivat vielä osittain kesken, niin kevättulva kasteli jälleen samoja rakennuksia Lapväärtissä. Tämän kevään vahinkokohteita on alustavan tiedon mukaan noin kymmenen.  Tämän kevään tulva oli voimakas johtuen lumen nopeasta sulamisesta ja vaikeista jääpadoista, jotka nostivat vettä erittäin nopeasti Lapväärtin taajaman kohdalla. Jos jokisuiston jääpatoa ei olisi onnistuttu purkamaan, olisivat vahingot olleet suurempia kuin syksyllä.

Kristiinankaupungin, Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat ovat neuvotelleet Lapväärtin taajaman vaikeasta tulvatilanteesta. Kristiinankaupunki ja ELY-keskus pyrkivät jo kesän aikana käynnistämään Lapväärtin tulvasuojelupenkereiden suunnitteluttamisen. Lisäksi on tavoitteena laadituttaa laajempi tulvasuojelun yleissuunnitelma, jossa käydään läpi kaikki toimenpidevaihtoehdot, joilla alueen tulvariskiä voidaan merkittävästi vähentää.

Lisätietoja:

  • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 919
  • Vanhempi insinööri Sari Yli-Mannila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 962

Alueellista tietoa