Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Lapuan- ja Kyrönjoen pengerrysalueiden tulvakyselyn tuloksia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kuluneena kesänä tehtiin Kyrön- ja Lapuanjoen pengerrysalueiden maanomistajille ja asukkaille kysely tulviin varautumisesta ja tulvatiedottamisesta. Kyrönjoella ja Lapuanjoella on laajoja pengerrettyjä peltoalueita, joille johdetaan tulvavesiä, kun tulva uhkaa asutusta. Pengerrysalueet on mitoitettu kerran 20 vuodessa toistuvalle tulvalle, joten veden johtaminen pengerrysalueille on suhteellisen harvinainen tilanne.

Kyselyyn tuli 274 vastausta, eli vastausprosentti oli noin 36 prosenttia. Lähes 60 % ilmoitti, etteivät olleet kokeneet tulvista aiheutuneita vahinkoja. Monet kuitenkin pitivät ajatusta tulvavaroituspalvelusta hyvänä ja 35 % vastaajista oli valmis heti liittymään palveluun. Vastaajista 78 % kannatti tekstiviestiä varoituspalvelun kanavana.

Lisäksi kysyttiin nykyisestä tiedottamisesta. Vastaajien mielestä ajankohtaista tietoa tulvista niiden etenemisestä oli saatavilla ja enemmistön mielestä ennakoivaa tiedottamista tulvista samoin kuin tulvanaikaista tietoa oli saatavilla riittävästi. Jälkitoimenpiteistä ja vakuutusasioista tiedottamista toivottiin selkeästi lisää. Vastaajien käyttämät tiedotuskanavat olivat varsin perinteisiä, reilusti yli puolet saivat tulvatietonsa sanoma- ja paikallislehdistä, televisiosta ja radiosta. Internetin ja sosiaalisen median osuudet jäivät pieniksi, vaikka niissä on paljon mahdollisuuksia saada lisätietoa.

Kyselyn tulosten pohjalta hankkeen puitteissa jatketaan tulvatiedottamisen kehittämistä. Työn alla on jo varoituspalvelun toteuttaminen Kyrön- ja Lapuanjoen pengerrysalueille tekstiviestipohjaisena. Toivon mukaan asia etenee suunnitelmien mukaisesti, jolloin jo loppuvuoteen mennessä pääsisimme palvelun testausvaiheeseen. Mikäli järjestelmä osoittautuu käytännölliseksi, on olemassa suunnitelmia jatkaa palvelun kehittämistä koskemaan myös muita vesistöalueita.

Lisätietoja:

 


Alueellista tietoa