Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lapissa työttömien ja lomautettujen määrät laskevat

Kesäkuun lopussa Lapissa oli 14  185 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys on kevään jälkeen edelleen korkealla tasolla, mutta vähentynyt toukokuun lopun tilanteeseen verrattuna. Työttömyyden vähenemisen taustalla on lomautusten päättyminen rajoitustoimenpiteiden purkautuessa. Lapin sisällä työttömyys alenee eri tahtiin alueen kunnissa. Nuorten vastavalmistuneiden sijoittuminen työelämään on hidastunut ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa.

Rajoitustoimenpiteiden hallittu purkaminen heijastuu työttömien ja lomautettujen määrään niitä alentavasti. Kesäkuun lopussa Lapissa oli työttömiä 14 185, mikä on 1 110 henkilöä vähemmän kuin toukokuussa ja 4 530 henkilöä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Lomautettujen määrä laski toukokuuhun verrattuna 1 540 henkilöllä. Lomautettujen määrä, runsas 3 300, on edelleen poikkeuksellisen korkea. Lapin työttömyysprosentti kesäkuussa oli 17,5 %, kun se koko maassa oli 15,8 %.

Työttömyys on alentunut Lapissa muuta maata hieman nopeammin, mutta Lapin sisällä erot kuntien kesken työttömyyden alenemisen tahdissa korostuvat. Erityisesti matkailuun painottuvissa kunnissa esimerkiksi Kittilässä, Inarissa ja Rovaniemellä työttömyys on edelleen huomattavan korkealla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Utsjoella työttömyyden huomattavaa kasvua viime vuodesta selittää rajakaupan pysähtyminen liikkumisrajoitusten lisäksi.

Elinkeinoelämän haasteellisella keväällä on ollut vaikutusta työttömyyden kestoon sitä pidentävästi.  Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli kesäkuussa 2 357 henkilöä, mikä oli noin 130 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Kesä on ollut haasteellinen myös monelle ammattiin valmistuneelle. Työn saanti on vaikeutunut ja tämä näkyy tilastollisesti työttömyyden kasvuna nuorissa ikäluokissa sekä toisen asteen ja alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa edelleen esiintyy kuitenkin työvoimapulaa.

Elinkeinoelämän elpyminen etenee varovaisin askelin

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuussa työ- ja elinkeinotoimistoon yhteensä 1 284. Työpaikkoja oli 100 vähemmän kuin toukokuussa ja lähes 500 vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Työpaikoista 80 % avautui yrityksiin. Työpaikkoja ilmoitettiin eniten myynti- ja palvelutyöhön.

Työ- ja elinkeinotoimiston järjestämissä palveluissa oli kesäkuussa yhteensä 2 977 lappilaista, mikä oli 230 henkilöä vähemmän kuin toukokuussa. Käytetyimpiä palveluja ovat osaamista kehittävät palvelut, joihin osallistui yhteensä 1 266 työnhakijaa.  TE-toimiston palkkatuella työllistettyjä oli runsas 840.

Huolimatta syksyyn liittyvistä monista epävarmuustekijöistä, työttömien määrän ennustetaan vähenevän. Syksyllä osa hakija olevista aloittaa opintonsa ja myös lomautukset vähenevät sitä mukaan, kun rajoituksia puretaan. Syksyksi on lisätty myös työ- ja elinkeinotoimiston koulutustarjontaa työnhakijoille ja yrittäjille. Lapin elinkeinoelämän elpymisen kannalta ratkaisevaa on matkailun kysynnän ja vientivetoisen teollisuuden tilanteen kehittyminen sekä se, miten onnistumme välttämään nk. koronaepidemian toisen aallon. 

 

Lapin ELY-keskuksen kesäkuun 2020 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja: 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

 

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)