Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lapissa on lunta ennätysmäärä (Lappi)

Ennätyksellinen lumimäärä aiheuttaa jännitysmomentin Lapin tulvakevääseen. Tornionjoen ja Simojoen vesistöalueilla lumen vesiarvot ovat suuret, mutta vastaavat tavanomaisen talven lukemia. Ivalojoen ja Kemijoen vesistöalueilla lumen vesiarvot ovat vuodenaikaan nähden ennätyslukemissa, paikoin yli 200 mm, mikä vastaa normaalisti maalis-huhtikuun lumen vesiarvoja. Inarijärvellä suuren lumimäärän sulamiseen varaudutaan laskemalla loppukevään vedenkorkeutta tavanomaista alemmaksi. Jokien jäänpaksuuden mittaukset aloitetaan maaliskuussa, minkä jälkeen voidaan arvioida jäänsahauksen tarvetta. Kevään tulvan suuruuden arviointi tässä vaiheessa on vielä haastavaa. Lumen määrän lisäksi tulvan suuruuteen vaikuttavat sulamisajan sateet ja ilman lämpötilan kehitys.

Viranomaiset ovat varautuneet tulvatilanteisiin ja työtä tulvariskien hallinnan parantamiseksi tehdään jatkuvasti. Joulukuussa järjestettiin laaja Rovaniemeä ja Kemijärveä koskeva varautumisharjoitus suurtulvien varalta. Kaksipäiväiseen harjoitukseen osallistui kaikkiaan 23 eri organisaatiota ja osallistujia oli lähes 80. Harjoituksen myötä havaittiin, että keskeisillä toimijoilla tulviin varautuminen on hyvällä tasolla ja yhteistyö eri viranomaisten välillä toimii hyvin.

Lapin ELY-keskus on viime vuoden aikana päivittänyt merkittävien tulvariskialueiden tulvakartat. Tulvakartoilla kuvataan tulvan leviämisalueet ja lisäksi karttoihin on päivitetty tulvariskikohteet. Kemijärven tulvakartoitettu alue on laajennettu koko järven alueelle. Muilla alueilla päivitykset koskivat lähinnä tulvariskikohteita. Tulvakarttoja käytetään erityisesti alueidenkäytön suunnittelussa ja apuvälineenä tulviin varautumisessa. Tulvakarttoja voivat tarkastella myös asukkaat ja kiinteistöjen omistajat ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa www.ymparisto.fi/tulvakartat.

Lapin alueen tulvaryhmien työskentely on käynnissä. Tulvaryhmät ovat asettaneet alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet merkittäville tulvariskialueille ja parhaillaan suunnitellaan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulvaryhmien työskentelyä voi seurata tulvaryhmien internet-sivuilta (www.ymparisto.fi/tulvaryhmat), jonne kerätään kokousten pöytäkirjat ja muut käsiteltävät aineistot.

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, p. 0295 037 282
Vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, p. 0295 037 354
Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela, p. 0295 037 398

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)