Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Lapin Suhdannekatsausraportti 2017 on julkaistu

Lapin Suhdannekatsausraportti 2017 on julkaistu, löydät sen ja kuvaaja-aineistot täältä: http://luotsi.lappi.fi/lapin-suhdanteet

Vuonna 2016 paras liikevaihdon kasvu kaivostoiminnassa, matkailussa, rakentamisessa sekä liike-elämän palveluissa.

Juuri valmistuneen Lapin suhdannekatsaus 2017 -raportin mukaan liikevaihto kasvoi Lapissa kaikilla muilla tarkastelluilla toimialoilla paitsi teollisuudessa. Selkeästi paras kehitys vuonna 2016 oli kaivostoiminnassa ja matkailussa. Liikevaihto kasvoi alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä, ja myös yli 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä päästiin kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä.  

Kaikkien toimialojen (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärän muutokset ovat olleet viime vuosina pieniä ja kehitystrendi ei ole yhtä positiivinen kuin liikevaihdon. Henkilöstömäärä supistui vuoden jokaisella neljänneksellä. Kahden viimeisen neljänneksen kehitys oli kuitenkin alkuvuotta parempi.

Lapin matkailukeskuksissa liikevaihdon kasvu on ollut hyvä. Liikevaihdoltaan suurimpia ovat Rovaniemi ja Levi. Liikevaihto kasvoi myös vuonna 2016 kaikissa matkailukeskuksissa, vahvimmin Saariselällä, Rovaniemen ja Meri-Lapin alueella heijastaen matkailuinvestointeja. Myös henkilöstömäärä kasvoi viime vuonna lähes kaikissa matkailukeskuksissa.

Kemi-Tornion seutukunnan liikevaihto kääntyi teollisuus myötä hieman negatiiviseksi. Ainoastaan kolmas neljännes oli hienoisesti positiivinen. Seurattavista toimialoista liikevaihto kuitenkin kasvoi rakentamisen, tukku- ja vähittäiskaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla heijastaen matkailun vahvaa kasvua. Teollisuuden liikevaihto laski koko vuoden. Henkilöstömäärä lisääntyi kaupan ja rakentamisen toimialoilla, mutta väheni teollisuudessa sekä kuljetuksessa että varastoinnissa.

Rovaniemen seutukunnassa jatkui liikevaihdon maltillinen kasvu vuonna 2016. Liikevaihdon kasvu painottui ensimmäiseen puolivuotiskauteen. Seurattavilla toimialoilla liikevaihdon kasvun veturina oli majoitus- ja ravitsemistoimiala, kasvua oli myös rakentamisessa, tukku- ja vähittäiskaupassa. Teollisuuden liikevaihto jäi miinukselle. Vuonna 2016 kaupan sekä majoitus- ja ravintola-alan henkilöstömäärä lisääntyi. Teollisuudessa ja rakentamisessa henkilöstömäärä väheni.

Koko Lapissa liikevaihto on kasvanut vuodesta 2010 voimakkaimmin Pohjois- ja Tunturi-Lapin seutukunnissa. Kaikissa muissakin seutukunnissa liikevaihto on noussut, mutta maltillisemmin koko Lapin kehitystrendiä noudatellen. Vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä (tammi-syyskuu) liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta kaikissa muissa Lapin seutukunnissa paitsi Kemi-Tornion seutukunnassa.

Vahvimmin liikevaihto kasvoi Itä- ja Tunturi-Lapissa. Kemi-Tornion ja Pohjois-Lapin seutukunnissa kaksi ensimmäistä vuosineljännestä olivat miinuksella, mutta vuoden kolmas neljännes jo positiivinen. Muissa seutukunnissa liikevaihto kasvoi kaikilla kolmella vuosineljänneksellä. Vuonna 2015 liikevaihdon kasvu vaihteli Torniolaakson 0,2 prosentista Tunturi-Lapin 7,8 prosenttiin. Pohjois-Lappi on seutukunnista ainoa, jonka liikevaihdon vuosimuutos on ollut positiivinen koko 2010-luvun ajan.


Alueellista tietoa