Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lapin pohjavesialueilla tehdään maastotutkimuksia kesällä ja syksyllä 2020 (Lappi)

Lapin ELY-keskus tekee tämän kesän ja syksyn aikana pohjavesialueiden maastotutkimuksia Enontekiön, Sallan ja Savukosken pohjavesialueilla. Maastossa tehdään maaperäkairauksia, maastotarkasteluja ja lähdeinventointeja. Työt liittyvät käynnissä olevaan pohjavesialueiden luokittelutyöhön.

Maaperäkairaukset alkavat kesäkuussa Sallasta, ja etenevät kesän ja syksyn kuluessa Savukosken kautta Enontekiölle. Maaperäkairausten tavoitteena on saada lisätietoja pohjavesialueiden soveltuvuudesta vedenhankintaan. Kairauksen yhteydessä pohjavesialueelle asennetaan tarvittaessa pohjaveden havaintoputki. Maaperäkairaukset tehdään maanomistajan luvalla, ja maanomistajiin ollaan siten yhteydessä ennen tutkimusten suorittamista.

Maastotarkastelujen ja lähdeinventointien avulla selvitetään mm. pohjavesialueiden geologisia yleispiirteitä ja kartoitetaan pohjavesialueilla sijaitsevia lähteitä. Maastossa kuljetaan jalan, eivätkä maastotarkastelut tai lähdeinventoinnit jätä maastoon jälkiä. Maastotarkasteluja ja lähdeinventointeja tehdään Enontekiön, Sallan ja Savukosken lisäksi myös Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Utsjoen pohjavesialueilla.

Kairauspisteisiin asennetaan muoviset pohjaveden havaintoputket, joiden kautta voidaan esimerkiksi havainnoida pohjaveden pinnantasoa tai tehdä antoisuuspumppauksia.

Kairauspisteisiin asennetaan muoviset pohjaveden havaintoputket, joiden kautta voidaan esimerkiksi havainnoida pohjaveden pinnantasoa tai tehdä antoisuuspumppauksia. Kuva Anne Lindholm.

Pohjavesialueiden luokittelusta säädetään laissa

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat sekä pohjavesigeologisiin tekijöihin että pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön. Pohjavesialueita on Lapin alueella runsaasti, ja luokittelutyötä jatketaan Lapissa vielä lähivuosien ajan.

Lisätietoja antaa:

Hydrogeologi Anne Lindholm (puh. 0295 037 021). Sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)