Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lapin ELY-keskus varautuu tulvaan tiestöllä (Lappi)

Jokien virtaamat ovat Lapissa olleet nopeassa kasvussa. Rovaniemellä ja Kittilässä vesi nousee lähelle tulvahuippua. Tulvahuipusta on tulossa pitkä ja se kestää todennäköisesti viikon ajan. Tulvan arvioidaan nousevan vahinkorajan yläpuolelle jo tulevana viikonloppuna.  

Tulvaennusteen mukaan myös teitä menee poikki tulvan takia erityisesti Rovaniemen ja Kittilän alueella. Lapin ELY-keskus ja sen alueurakoitsijat ovat nostaneet valmiutta varallaolon/päivystyksen resurssien, materiaalien ja kaluston riittävyyden osalta. 

Kantatie 79 Kittilän alueella pidetään liikennöitävässä kunnossa niin pitkään kuin vain on mahdollista, tarvittaessa tietä korotetaan penkkaamalla. Samoin on tarkoitus pitää maantie 955 Köngäs-Hanhimaa liikennöitävässä kunnossa tarvittaessa tietä korottamalla.   

Kittilässä jouduttaneen tulvatilanteen edetessä mahdollisesti sulkemaan kantatie 80 eli Sodankyläntie, samoin maantiet 956 Köngäs-Tepasto ja 9562 Tepastontie. Kiertotiejärjestelyt pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. 

Rovaniemellä tulvaan on teiden osalta tällä hetkellä varauduttu kantatien 81 Kuusamontien alittavien rumpujen tulppaamisella Saarenkylän kohdalla ja maantiellä 9421 Koskenkylän kohdalla. Rumpujen tulppaamiset estävät tulvaveden kulkeutumisen tien alitse alavimmille paikoille. Kohdat, joissa veden nousu tielle on mahdollista ovat nyt erityisseurannassa.

Ivalojoelle ennustetaan tulvahuippua ensi viikon puoliväliin. Ivalossa varaudutaan tarvittaessa korottamaan valtatietä 4 Ivalon taajaman eteläpuolella.

Tornionjoella tulvahuipun arvioidaan olevan ensi viikon loppupuolella. Ylitorniolla valtatiellä 21 tulvaveden nousu tielle on mahdollista kevyen liikenteen väylällä Taroniemen kohdalla välillä Alkkula – Aavasaksa. Siellä valmistaudutaan siirtämään kevyt liikenne valtatielle 21. Kainuunkylässä Rantatie jouduttaneen sulkemaan matalammalta kohdalta.

Torniossa seurataan tarkasti tiestöä ja riskipaikkoja. Todennäköistä on, että vesi nousee Liankanjoelta maantielle 19538 Heinijänkäntie ja se voidaan joutua sulkemaan liikenteeltä.

Monilla tulva-alueen teillä saattaa olla vettä, mutta liikenne pääsee kuitenkin kulkemaan. Tiellä olevasta vedestä varoitetaan liikennemerkein. ELY-keskus kehottaa tienkäyttäjiä varovaisuuteen näillä teillä.

Tulva edessä – vaara vedessä (ymparisto.fi)

Lapin ELY-keskus tiedottaa tulvan aikana tiestöstä tilanteen mukaan. Ajantasainen liikennetilanne myös Liikennetilanne-sivustolla https://liikennetilanne.tmfg.fi/

 

LISÄTIETOJA:

Kittilän ja Ivalon alueen tiestöstä:
aluevastaava Markku Riipi, puh. 0295 037 253, markku.riipi(at)ely-keskus.fi
Rovaniemen alueen tiestöstä:
aluevastaava Eero Kenttälä, puh, 0295 037 231, eero.kenttala(at)ely-keskus.fi
Tornion alueen tiestöstä:
aluevastaava Johanna Sieppi, puh. 0295 037 037, johanna.sieppi(at)ely-keskus.fi
Tilanteesta tiestöllä yleisesti:
kunnossapitovastaava Kari Parikka, puh. 0295 037 247, kari.parikka(at)ely-keskus.fi
Tulvaennusteet:
johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282, timo.alaraudanjoki(at)ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)