Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Lapin ELY-keskus jatkaa Muonion kunnassa sijaitsevien Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen taimenen kutu- ja poikastuotantoalueiden kunnostuksia (Lappi)

Kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on lisätä Kangos-, Särki-, Paka- ja Jerisjoen virta-alueiden taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Kunnostushankkeen vesitalousluvan hakijana toimii Lapin ELY-keskus. Hanke on tullut vireille Muonion kalastusalueen sekä alueen osakaskuntien aloitteesta.

Kunnostettavaksi esitettävillä kohteilla on varmuudella meritaimenen poikastuotantoa Kangos- ja Pakajoella. Tornionjoen sivujokien meritaimenkannat ovat äärimmäisen uhanalaisia ja niiden voimistumisen eteen tehtävällä työllä on suurta luonnonsuojelullista arvoa, jota on lähes mahdotonta arvottaa taloudellisesti.

Kunnostustyöt alkavat 3.8 ja kunnostukset kestävät arviolta kaksi viikkoa. Jerisjoella koskikunnostuksia tehdään Laita-, Juurikka- ja Vääräkkäkoskella. Särkijoella koskikunnostuksia tehdään Nivunkijokisuun alapuolisella koskiosuudella. Kutusoraistuksia tehdään Kangosjoen Koivukoskella ja Jerisjoella Juurikka- ja Vääräkkäkoskella.

Suunnittelun pohja-aineistona on käytetty Luonnonvarakeskuksen Tornionjoen vesistöalueella suorittamia meritaimenseurantatutkimuksia. Lisäksi Lapin ELY-keskus teetti vuonna 2014 Pöyry Finland Oy:tä sähkökoekalastusselvityksen suunnittelualueen virta-alueilla. Suunnittelualueen muinaismuisto- ja kulttuurihistoria selvityksen on laatinut Keski-Pohjanmaan Arkeologia Palvelu. 

Kunnostusten konetyön suorittaa Konepalvelu Ramlin Oy.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jarmo Huhtala, puh. 0400 193 786, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)